Sadras en Wingurla, Bouwgeschiedenis van een tweetal gefortificeerde VOC-factorijen in India

L.B. Wevers


Article details
     
Author:
Title:Sadras en Wingurla, Bouwgeschiedenis van een tweetal gefortificeerde VOC-factorijen in India
in:M.H. Bartels, E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij (redactie), Hollanders uit en thuis, Hilversum, 2002
Pp:125-140
Illustrations:yes