Josua Bruyn


Books
J. Bruyn, B. Haak, S.H. Levie, P.J.J. van Thiel, E. van de Wetering
A Corpus of Rembrandt Paintings, III
Dordrecht; Boston; London, 1989


J. Bruyn, B. Haak, S.H. Levie, P.J.J. van Thiel, E. van de Wetering
A Corpus of Rembrandt Paintings, II
Dordrecht; Boston; London, 1986


J. Bruyn, B. Haak, S.H. Levie, P.J.J. van Thiel, E. van de Wetering
A Corpus of Rembrandt Paintings
, 1982-


J. Bruyn, B. Haak, S.H. Levie, P.J.J. van Thiel, E. v.d. Wetering
A Corpus of Rembrandt Paintings
The Hague, Boston, London, 1982


J. Bruyn, J.A. Emmens, E. de Jongh and D.P. Snoep (eds.)
Album amicorum J. G. van Gelder
The Hague, 1973


J. Bruyn, J.A. Emmens, S.J. Gudlaugsson, H. Miedema (eds.)
Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 16
Bussum, 1965


J. Bruyn, J.A. Emmens, S.J. Gudlaugsson, S.H. Levie (eds.)
Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 15
Bussum, 1964


J. Bruyn, H.L.C. Jaffé, E.F. van der Grinten, S.H. Levie (eds.)
Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 14
Bussum, 1963


Josua Bruyn
Rembrandt's keuze van Bijbelse onderwerpen
Utrecht, 1959


J. Bruyn
De Levensbron, Het werk van een leerling van Jan van Eyck
Utrecht, 1957


J. Bruyn
Van Eyck problemen, De Levensbron, het werk van een leerling van Jan van Eyck
Utrecht, 1957


J. Bruyn en J.L. Cleveringa
Drie eeuwen portret in Nedrland [1500-1800]
Amsterdam, 1952

Articles
J. Bruyn, Een gedachtenisvenster voor Claes van Ruyven en Geertgen tot Sint Jans' Johannespaneel te Wenen, in Oud Holland, 122, 2009 pp. 81-120  read online

J. Bruyn, Fabritius's Early Mythological Paintings in Paris Auctions 1764-1771, in Oud Holland, 119, 2006 pp. 90-92  read online

J. Bruyn, Het altaar van het Antwerpse kuipersgilde en Quinten Massys' Bewening te Ottawa, in Oud Holland, 116, 2003 pp. 65-95  read online

Josua Bruyn, Hubert (Huybrecht) Beuckelaer, an Antwerp portrait painter, and his English patron, the Earl of Leicester, in Juliette Roding, Eric Jan Sluijter, Bart Westerweel, Marijke van der Meij-Tolsma, Eric Domela Nieuwenhuis (ed.), Dutch and Flemish artists in Britain 1550-1800, Leiden, 2003, pp 85-112

J. Bruyn, Een portret van Pieter Aertsen en de Amsterdamse portretschilderkunst 1550-1600, met een postscriptum over Huybrecht Beuckelaer (alias Hubbert/Hubbard), in Oud Holland, 113, 1999 pp. 107-136  read online

J. Bruyn, Wat bedoelde Rembrandt in zijn derde brief aan Constantijn Huygens over diens huis te zeggen?, in Oud Holland, 112, 1998 pp. 251-252  read online

J. Bruyn, François Venant. Enige aanvullingen, in Oud Holland, 111, 1997 pp. 163-176  read online

Josua Bruyn, Dutch cheese: a problem of interpretation, in Simiolus, 24, 1996 pp. 201-208

J. Bruyn, Een gehistorieerde familiegroep van Ferdinand Bol: twee fragmenten in Dordrecht en Lyon, in Oud Holland, 108, 1994 pp. 208-214

J. Bruyn, A Turning-Point in the History of Dutch Art, in Ger Luijten and Ariane van Suchtelen, Reinier Baarsen, Wouter Kloek, Marijn Schapelhouman (editors), Dawn of the Golden Age, Amsterdam - Zwolle, 1993, pp 112-121

J. Bruyn, Over het 16de en 17de-eeuwse portret in de Nederlanden als memento mori, in Oud Holland, 105, 1991 pp. 244-261

Josua Bruyn, Rembrandt's workshop: its function & production, in Christopher Brown, Jan Kelch & Pieter van Thiel, Rembrandt, New Haven; London, 1991, pp 68-87

J. Bruyn, An unknown assistant in Rembrandt's workshop in the early 1660s, in Burlington Magazine, 132, 1990 pp. 715-718

J. Bruyn, old and new elements in 16th-century imagery, in Oud Holland, 102, 1988 pp. 90-113

J. Bruyn, Tekeningen uit de werkplaats van Pieter Coecke van Aelst voor een serie glasruitjes met de 'Trionfi', in , Was getekend..., Houten, 1988, pp 73-86

J. Bruyn, Nog een suggestie voor het onderwerp van Rembrandts historiestuk te Leiden: De grootmoedigheid van Alexander, in Oud Holland, 101, 1987 pp. 89-94

J. Bruyn, Oude en nieuwe elementen in de 16de-eeuwse voorstellingswereld, in Bulletin van het Rijksmuseum, 35, 1987 pp. 138-163

J. Bruyn, Over de betekenis van het werk van Jan van Scorel omstreeks 1539 voor oudere en jongere tijdgenoten (3), in Oud Holland, 98, 1984 pp. 1-12

J. Bruyn, Over de betekenis van het werk van Jan van Scorel omstreeks 1539 voor oudere en jongere tijdgenoten (4), in Oud Holland, 98, 1984 pp. 98-110

J. Bruyn en M. Thierry de Bye Dolleman, Maerten van Heemskercks Familiegroep te Kassel: Pieter Jan Foppesz. en zijn gezin, in Oud Holland, 97, 1983 pp. 13-24

J. Bruyn, Over de betekenis van het werk van Jan van Scorel omstreeks 1530 voor oudere en jongere tijdgenoten (1), in Oud Holland, 97, 1983 pp. 117-124

J. Bruyn, Over de betekenis van het werk van Jan van Scorel omstreeks 1530 voor oudere en jongere tijdgenoten (1), in Oud Holland, 97, 1983 pp. 217-223

J. Bruyn, Aanvullingen op: Maerten van Heemskercks Familiegroep te Kassel, in Oud Holland, 97, 1983 pp. 284-285

J. Bruyn, Antonello en de Nederlanden, Een notitie naar aanleiding van een congres in Messina, in Oud Holland, 96, 1982 pp. 240-243

J. Bruyn, Een onderzoek naar 17de-eeuwse schilderijformaten, voornamelijk in Noord-Nederland, in Oud Holland, 93, 1979 pp. 96-115

J. Bruyn, E. de Jongh, D.P. Snoep, J.G. van Gelder zeventig jaar, in J. Bruyn, J.A. Emmens, E. de Jongh and D.P. Snoep (eds.), Album amicorum J. G. van Gelder, The Hague, 1973, pp v-vi

J. Bruyn, E. de Jongh, D.P. Snoep, On the Occasion of J.G. van Gelder's Seventieth Birthday, in J. Bruyn, J.A. Emmens, E. de Jongh and D.P. Snoep (eds.), Album amicorum J. G. van Gelder, The Hague, 1973, pp vii-viii

J. Bruyn, Notes on Titian's Pietà, in J. Bruyn, J.A. Emmens, E. de Jongh and D.P. Snoep (eds.), Album amicorum J. G. van Gelder, The Hague, 1973, pp 66-75

J. Bruyn, Rembrandt and the Italian Baroque, in Simiolus, 4, 1970-71 pp. 28-48

J. Bruyn, De Abdij van Egmond als opdrachtgever van kunstwerken in het begin van de zestiende eeuw (I), in Oud Holland, 81, 1966 pp. 145-172

J. Bruyn, Een vrouweportret van David Bailly, in Oud Holland, 81, 1966 pp. 188-191

J. Bruyn, De Abdij van Egmond als opdrachtgever van kunstwerken in het begin van de zestiende eeuw (II), in Oud Holland, 81, 1966 pp. 197-227

J. Bruyn, De gedaanteverwisselingen van Damocles, in J. Bruyn, J.A. Emmens, S.J. Gudlaugsson, S.H. Levie (eds.), Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 15, Bussum, 1964, pp 53-66

J. Bruyn, Vrederick Hoon anno 1465, Een Haarlemse primitief in effigie in het Rijksmuseum, in Bulletin van het Rijksmuseum, 11, 1963 pp. 31-38

J. Bruyn, Een vroeg statieportret van Paulus Moreelse, in Oud Holland, 77, 1962 pp. 129-130

J. Bruyn, Boekbespreking, Colin Tobias Eisler, New England Museums, Brussels 1961, in Oud Holland, 77, 1962 pp. 144-146

J. Bruyn, Een portrettekening door Hendrick Goltzius, in Bulletin van het Rijksmuseum, 9, 1961 pp. 135-139

J. Bruyn, Een portret van Charlotte de Bourbon door Adriaen Thomasz. Key?, in Oud Holland, 75, 1960 pp. 112-117

J. Bruyn, Twee St. Antonius-panelen en andere werken van Aertgen van Leyden, in W.S. Heckscher, F.G.L. van der Meer, M.D. Ozinga, E.F. van der Grinten (eds.), Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 11, Bussum, 1960, pp 36-119

J. Bruyn, Rubens' schets voor de kruisdraging, in Bulletin van het Rijksmuseum, 7, 1959 pp. 3-9

Samenvatting door J. Bruyn Hzn., Het Claudius Civilis-nummer van het Konsthistorisk Tidskrift, in Oud Holland, 71, 1956 pp. 49-54

J. Bruyn Hzn. en J.A. Emmens, De zonnebloem als embleem in een schilderijlijst, in Bulletin van het Rijksmuseum, 4, 1956 pp. 3-9

J. Bruyn Hzn., Enige gegevens over de chronologie van het werk van Jan van Scorel, in Oud Holland, 70, 1955 pp. 194-207

J. Bruyn Hzn., Twee anonyme navolgers van Jan van Scorel, in Oud Holland, 70, 1955 pp. 223-232

J. Bruyn Hzn., Een vrouweportret van Dirck Barentsz., in Oud Holland, 70, 1955 pp. 258-260

J. Bruyn Hzn, Vroege portretten van Maerten van Heemskerck, in Bulletin van het Rijksmuseum, 3, 1955 pp. 27-35

J. Bruyn Hzn, Enige werken van Jan van Scorel uit zijn Haarlemse tijd (1527-1529), in Bulletin van het Rijksmuseum, 2, 1954 pp. 51-58

J. Bruyn, Hzn., Twee late portretten van David Bailly, in Oud Holland, 68, 1953 pp. 113-114

J. Bruyn, Een keukenstuk van Cornelis Cornelisz. Van Haarlem, in Oud Holland, 66, 1951 pp. 45-50

J. Bruyn, David Bailly, in Oud Holland, 66, 1951 pp. 148-164

J. Bruyn, David Bailly, in Oud Holland, 66, 1951 pp. 212-227
Reviews and review articles
J. Bruyn, Review: Gemälde der Rembrandt-Schüler VI, in Oud Holland, 110, 1996 pp. 165-173

J. Bruyn, Review: Gemälde der Rembrandt-Schüler IV, in Oud Holland, 109, 1995 pp. 101-112

J. Bruyn, Review: Het gedroomde land, in Oud Holland, 108, 1994 pp. 141-148

J. Bruyn, Review: De Hollandse fijn schilders., in Oud Holland, 105, 1991 pp. 64-69

J. Bruyn, Review: Gemälde der Rembrandt-Schüler III, in Oud Holland, 102, 1988 pp. 322-333

J. Bruyn, Boekbespreking/Bookreview, in Oud Holland, 101, 1987 pp. 222-234

J. Bruyn, Review: The Early Flemish Pictures in the Collection of Her Majesty the Queen, in Oud Holland, 100, 1986 pp. 197-200

J. Bruyn, Review: The Art of Describing, in Oud Holland, 99, 1985 pp. 155-160

J. Bruyn, Review: The Paradox of Rembrandt's 'Anatomy of Dr. Tulp', in Oud Holland, 98, 1984 pp. 40-42

J. Bruyn, Review: Gemälde der Rembrandt-Schüler I, in Oud Holland, 98, 1984 pp. 146-162

J. Bruyn, Review: Ferdinand Bol (1616-1680), in Oud Holland, 97, 1983 pp. 208-216

J. Bruyn, Review: Carel Fabritius, in Oud Holland, 97, 1983 pp. 288-292

J. Bruyn, Review: Michael Sittrow, in Oud Holland, 92, 1978 pp. 212-214

J. Bruyn, Review: Dürer bei Memling, in Oud Holland, 90, 1976 pp. 132

J. Bruyn, Review: Comments on Rembrandt's Passion Paintings and Constantijn Huygens's Iconography, in Oud Holland, 90, 1976 pp. 133

J. Bruyn, Review: Les primitifs flamands. 1: Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, in Oud Holland, 89, 1975 pp. 67-70

J. Bruyn, Review: Petrus Christus, in Oud Holland, 89, 1975 pp. 70-72

J. Bruyn, Review: L'Hotel-Dieu de Beaune, in Oud Holland, 89, 1975 pp. 290-292

J. Bruyn, Boekbespreking/Bookreview, in Oud Holland, 88, 1974 pp. 165-168

J. Bruyn, Review: The National Gallery London Vol. III, in Oud Holland, 87, 1973 pp. 243-244

J. Bruyn, Review: Les musées de Pologne, in Oud Holland, 85, 1970 pp. 56-57

J. Bruyn, Review: Le Musée de l'Ermitage Leningrad, in Oud Holland, 85, 1970 pp. 135-140

J. Bruyn, Review: Verflechten in der Kunst der Spätgotik zwischen 1360 und 1530, in Oud Holland, 85, 1970 pp. 140-141

J. Bruyn, Review: Joachim Patinir, in Oud Holland, 85, 1970 pp. 141

J. Bruyn, Review: La Cathédrale de Palencia et l'Eglise Paroissiale de Cervera de Pisuerga, in Oud Holland, 85, 1970 pp. 193-196

J. Bruyn, Review: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Schilderijen en beeldhouwwerken, in Oud Holland, 84, 1969 pp. 80

J. Bruyn, Review: Le palais ducal d'Urbin, in Oud Holland, 82, 1967 pp. 71-76

J. Bruyn, Review: Les primitifs flamands de Bruges, Apports des Archives contemporaines (1815-1907), in Oud Holland, 82, 1967 pp. 76

J. Bruyn, Review: La Chapelle Royale de Grenade, in Oud Holland, 80, 1965 pp. 133-136

J. Bruyn, Review: Le musée national du Louvre, Paris, in Oud Holland, 78, 1963 pp. 154-155

J. Bruyn, Review: , in Oud Holland, 78, 1963 pp. 155-156
Follow this author

Get notified when this author is updated.