authors > Cornelis Hofstede de Groot

Cornelis Hofstede de Groot


Books
  C. Hofstede de Groot
A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century, Based on the Work of John Smith. Volume VI
London, 1916

  C. Hofstede de Groot
A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century, Based on the Work of John Smith. Volume V
London, 1913

  C. Hofstede de Groot
A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century, Based on the Work of John Smith. Volume IV
London, 1912

  C. Hofstede de Groot
A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century, Based on the Work of John Smith. Volume III
London, 1910

  C. Hofstede de Groot
A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century, Based on the Work of John Smith. Volume II
London, 1909

  C. Hofstede de Groot
A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century
London, 1908-1916

  C. Hofstede de Groot
A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century, Based on the Work of John Smith. Volume I
London, 1908

  Dr. C. Hofstede de Groot
Die Urkunden über Rembrandt (1575-1721)
Den Haag, 1906

  C. Hofstede de Groot
Die Handzeichnungen Rembrandts, Versuch eines beschreibenden und kritischen Katalogs
Haarlem, 1906
Articles
  Dr. S.W.A. Drossaers, met aanteekeningen van Dr. C. Hofstede de Groot en Jonkvr. Dr. C.H. de Jonge, Inventaris van de meubelen van het Stadhouderlijk kwartier met het Speelhuis en van het Huis in het Noordeinde te 's-Gravenhage, in Oud Holland, 47, 1930 pp. 193-236

  Corn. Hofstede de Groot, Pieter Lastman en Thomas de Keyser, in Oud Holland, 47, 1930 pp. 237-240

  Dr. S.W.A. Drossaers, met aanteekeningen van Dr. C. Hofstede de Groot en Jonkvr. Dr. C.H. de Jonge, Inventaris van de meubelen van het Stadhouderlijk kwartier met het Speelhuis en van het Huis in het Noordeinde te 's-Gravenhage, in Oud Holland, 47, 1930 pp. 241-276

  Corn. Hofstede de Groot, Schilderijen door Judith Leyster, in Oud Holland, 46, 1929 pp. 25-26

  Corn. Hofstede de Groot, Een grappige vergissing, in Oud Holland, 46, 1929 pp. 31

  Corn. Hofstede de Groot, Rembrandt of W. Drost?, in Oud Holland, 46, 1929 pp. 33-39

  Corn. Hofstede de Groot, De portretten van het echtpaar Jacob Trip en Margaretha de Geer door de Cuyp's, N. Maes en Rembrandt, in Oud Holland, 45, 1928 pp. 255-264

  Dr. C. Hofstede de Groot, Langs welke weg trok Hercules Seghers naar Italië?, in Oud Holland, 44, 1927 pp. 49-64

  C. Hofstede de Groot, A. Bredius, Rembrandt's aandeel in de moederlijke nalatenschap, in Oud Holland, 43, 1926 pp. 28

  Dr. C. Hofstede de Groot, Rembrandts Bijbelsche en historische voorstellingen, in Oud Holland, 41, 1923/24 pp. 49-59

  Dr. C. Hofstede de Groot, Rembrandts Bijbelsche en historische voorstellingen (II), in Oud Holland, 41, 1923/24 pp. 97-114

  Dr. C. Hofstede de Groot, Rembrandt's reizen naar Engeland, in Oud Holland, 39, 1921 pp. 1-10

  Dr. C. Hofstede de Groot, Twee teruggevonden schilderijen door Frans Hals, in Oud Holland, 39, 1921 pp. 65-68

  Dr. C. Hofstede de Groot, Hendrick van der Burgh, een voorganger van Pieter de Hoogh, in Oud Holland, 39, 1921 pp. 121-128

  Dr. C. Hofstede de Groot, Aanteekeningen betreffende Gilles Schagen, in Oud Holland, 39, 1921 pp. 129-131

  Dr. C. Hofstede de Groot, Eenige schilderijen van weinig bekende Utrechtsche schilders, Roelof van Zijl, Andries van Bochoven en Johannes de Veer, in Oud Holland, 37, 1919 pp. 111-119

  C.H.d.G., Een nog nooit afgebeeld meesterwerk van Frans Hals, in Oud Holland, 37, 1919 pp. 128

  C.H. d. G., Het portret van Stevens door A. van Dijck in het Mauritshuis, in Oud Holland, 34, 1916 pp. 68

  Dr. C.H.d.G., Oude prenten naar Rembrandt, in Oud Holland, 34, 1916 pp. 132

  Corn. Hofstede de Groot, Een portret van Ds. Johannes Beeltsnijder, in Oud Holland, 34, 1916 pp. 244

  Dr. C. Hofstede de Groot, Een portret van Jacob van Campen door Frans Hals, in Oud Holland, 33, 1915 pp. 16-18

  Dr. C. Hofstede de Groot, Meeningsverschillen omtrent werken van Rembrandt, in Oud Holland, 31, 1913 pp. 65-66

  Dr. C. Hofstede de Groot, Rembrandts portretten van Philips Lucasse en Petronella Buys, in Oud Holland, 31, 1913 pp. 236-240

  Dr. C. Hofstede de Groot, Meeningsverschillen omtrent werken van Rembrandt, in Oud Holland, 30, 1912 pp. 65-81

  Dr. C. Hofstede de Groot, Meeningsverschillen omtrent werken van Rembrandt, II, in Oud Holland, 30, 1912 pp. 174-182

  Dr. C. Hofstede de Groot, Kritische opmerkingen omtrent oud-hollandsche schilderijen in onze musea, in Oud Holland, 22, 1904 pp. 27-38

  Dr. C. Hofstede de Groot, Kritische opmerkingen omtrent oud-hollandsche schilderijen in onze musea, in Oud Holland, 22, 1904 pp. 111-120

  Dr. C. Hofstede de Groot, Varia omtrent Rembrandt, in Oud Holland, 19, 1901 pp. 89-94

  Dr. C. Hofstede de Groot, Kritische opmerkingen omtrent oud-hollandsche schilderijen in onze musea, in Oud Holland, 19, 1901 pp. 121-128

  Dr. C. Hofstede de Groot, Kritische opmerkingen omtrent oud-hollandsche schilderijen in onze musea, in Oud Holland, 19, 1901 pp. 134-144

  Dr. C. Hofstede de Groot, Olivier van Deuren, Rotterdamsch schilder, in Oud Holland, 18, 1900 pp. 193-198

  Dr. C. Hofstede de Groot, Abraham Raguineau, Portretschilder en schrijfmeester van Willem III, in Oud Holland, 17, 1899 pp. 6-8

  Dr. C. Hofstede de Groot, Kritische opmerkingen omtrent eenige schilderijen in s Rijksmuseum, in Oud Holland, 17, 1899 pp. 163-170

  C. Hofstede de Groot, Isaac de Jouderville, Leerling van Rembrandt?, in Oud Holland, 17, 1899 pp. 228-235

  Dr. C. Hofstede de Groot, Een spotteekening van Cornelis Saftleven op de Dordtsche Synode, in Oud Holland, 15, 1897 pp. 121-123

  C. Hofstede de Groot, Heeft Rembrandt in Engeland vertoefd?, in Oud Holland, 15, 1897 pp. 193-198

  Dr. C. Hofstede de Groot, De wetenschappelijke resultaten van de Tentoonstelling van Oude Kunst te Utrecht in 1894 gehouden, in Oud Holland, 13, 1895 pp. 34-56

  Dr. C. Hofstede de Groot, Nogmaals: Een merkwaardige verzameling teekeningen, in Oud Holland, 13, 1895 pp. 238-240

  Dr. C. Hofstede de Groot, Hollandsche kunst in Schotland, in Oud Holland, 11, 1893 pp. 129-148

  Dr. C. Hofstede de Groot, Hollandsche kunst in Schotland, in Oud Holland, 11, 1893 pp. 211-228

  Dr. C. Hofstede de Groot, Herman Luydingh, schilder, in Oud Holland, 10, 1892 pp. 65

  Dr. C. Hofstede de Groot, Proeve eener kritische beschrijving van het werk van Pieter de Hooch, in Oud Holland, 10, 1892 pp. 178-191

  Dr. C. Hofstede de Groot, Joan van Noordt, in Oud Holland, 10, 1892 pp. 210-218

  Dr. C. Hofstede de Groot, Schilderijenverzamelingen van het Geslacht Slingelandt, Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen, in Oud Holland, 10, 1892 pp. 229-237

  C. Hofstede de Groot, Cornelis de Mooy, in Oud Holland, 9, 1891 pp. 69-71

  Dr. C. Hofstede de Groot, De schilder Janssens, een navolger van Pieter de Hooch, in Oud Holland, 9, 1891 pp. 266-296

  C. Hofstede de Groot, Het vriendenalbum van Wibrand Symondszoon de Geest, in Oud Holland, 7, 1889 pp. 235-240