Frank Ankersmit


Books
Frank Ankersmit
Meaning, truth, and reference in historical representation
Ithaca, 2012


Frank Ankersmit
Sublime historical experience
Shanghai, 2011


Frank Ankersmit
La experiencia histórica sublime
Mexico, 2010


Frank Ankersmit ... [et al.]
It's trust, stupid, Over vertrouwen
Kampen, 2009


Frank Ankersmit en Leo Klinkers (eds.)
De tien plagen van de staat, De bedrijfsmatige overheid gewogen
Amsterdam, [2008]


Frank Ankersmit en Ian Budge (eds.)
Politieke theorie
Groningen, 2008


Frank Ankersmit
De sublieme historische ervaring
Groningen, 2007


samengesteld en ingeleid door Frank Ankersmit en Wessel Krul
Geschiedenis is als een olifant, Een keuze uit het werk van E.H. Kossmann
Amsterdam, 2005


Frank Ankersmit
Sublime historical experience
Stanford, Calif., 2005


Frank R. Ankersmit and Henk te Velde (eds.)
Trust, Cement of democracy?
Leuven [etc.], 2004


Frank R. Ankersmit
A tortenelmi tapasztalat
Budapest, 2004


Franklin Rudolf Ankersmit
Istorija i tropologija, Vzlet i padenie metafory
Moskva, 2003


F.R. Ankersmit
Political representation
Stanford, CA, 2002


F.R. Ankersmit
Historical representation
Stanford, CA., 2001


F.R. Ankersmit
Macht door representatie, Politieke filosofie
Kampen, 1997


Jo Tollebeek, Frank Ankersmit & Wessel Krul (eds.)
Romantiek en historische cultuur
Groningen, 1996


F.R. Ankersmit
De spiegel van het verleden, Geschiedtheorie
Kampen, 1996


F.R. Ankersmit
De macht van representatie, Cultuurfilosofie & esthetica
Kampen, 1996


F.R. Ankersmit, M. van Nierop, H.J. Pott (eds.)
Hermeneutiek en cultuur, Interpretatie in de kunst- en cultuurwetenschappen
Amsterdam [etc.], 1995


Frank Ankersmit and Hans Kellner (eds.)
A new philosophy of history
London, 1995


F.R. Ankersmit
History and tropology, The rise and fall of metaphor
Berkeley [etc.], 1994


F.R. Ankersmit en J.J.A. Mooij (eds.)
Conference on Knowledge and Language, Vol. III: Metaphor and knowledge
Dordrecht [etc.], 1993


F.R. Ankersmit
De historische ervaring
Groningen, 1993


F.R. Ankersmit en A. Kibedi Varga (eds.)
Akademische beschouwingen over het postmodernisme, Tien voordrachten over de betekenis van het postmodernisme op vijf gebieden van wetenschappelijk onderzoek
Amsterdam, 1993


Frank Ankersmit, Marinus C. Doeser, Aron Kibedi Varga (eds.)
Op verhaal komen, Over narrativiteit in de mens- en cultuurwetenschappen
Kampen, 1990


F.R. Ankersmit
De navel van de geschiedenis, Over interpretatie, representatie en historische realiteit
Groningen, 1990


F.R. Ankersmit
The reality effect in the writing of history; the dynamics of historiographical topology
Amsterdam, 1989


F.R. Ankersmit
Refleksi tentang sejarah, Pendapat-pendapat modern tentang filsafat sejarah
Jakarta, 1987


F.R. Ankersmit
Denken over geschiedenis, een overzicht van moderne geschiedfilosofische opvattingen
Groningen, 1984


F.R. Ankersmit
Narrative logic, A semantic analysis of the historian's language
The Hague ; London, 1983


Friedrich Nietzsche
Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven, Tweede traktaat tegen de keer
Groningen, 1983

Articles
Frank Ankersmit, Bakens langs de weg, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 119, 2006 pp. 495-499

Frank Ankersmit, Maria Grever, Ed Jonker, Rik Peters, Kees Ribbens, Het Srebrenica-rapport. Wat leren we ervan?, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 116, 2003 pp. 190-194

Frank Ankersmit, 'Een schuld zonder schuldigen?' Morele en politieke oordelen in het Srebrenica-rapport, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 116, 2003 pp. 262-284

F.R. Ankersmit, Een blauwdruk van Blauwdrukken, in Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 117, 2002 pp. 482-494

F.R. Ankersmit, Geschiedenis, historiciteit en wetenschapsbeoefening, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 101, 1988 pp. 497-509

F.R. Ankersmit, Politieke representatie. betoog over de esthetische staat, in Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 102, 1987 pp. 358-379

F.R. Ankersmit, Antwoord aan Lorenz, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 97, 1984 pp. 555-561

F.R. Ankersmit, Een moderne verdediging van het historisme. Geschiedenis en identiteit, in Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 96, 1981 pp. 453-474

F.R. Ankersmit, Het narratieve element in de geschiedschrijving, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 91, 1978 pp. 181-213

F.R. Ankersmit, Weerwoord, in Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 91, 1976 pp. 88-93

F.R. Ankersmit, Kees Bertels, Geschiedenis tussen struktuur en evenement, in Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 89, 1974 pp. 396-411

F.R. Ankersmit, Historisch? Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis, in Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 88, 1973 pp. 80-87
Reviews and review articles
F.R. Ankersmit, Contrast als mal voor Huizinga's verleden, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 120, 2007 pp. 419-420

F.R. Ankersmit, Recensieartikel over J. Drentje, Thorbecke, in Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 121, 2006 pp. 35-41

Frank Ankersmit, Review Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography by Aviezer Tucker, in American Historical Review, 110, 2005 pp. 1476-1477  read online
Follow this author

Get notified when this author is updated.