Eric Jan Sluijter


Books
Eric Jan Sluijter
Rembrandt and the Female Nude
Amsterdam, 2006


Juliette Roding, Eric Jan Sluijter, Bart Westerweel, Marijke van der Meij-Tolsma, Eric Domela Nieuwenhuis (ed.)
Dutch and Flemish artists in Britain 1550-1800
Leiden, 2003


Eric Jan Sluijter
Verwondering over de schilderijenproductie in de Gouden Eeuw
Amsterdam, 2003


Nelke Bartelings, Bram de Klerck, Eric Jan Sluijter (eds.)
Uit het Leidse Prentenkabinet, Over tekeningen, prenten en foto's bij het afscheid van Anton Boschloo
Leiden, 2001


Eric Jan Sluijter
De 'heydensche fabulen' in de schilderkunst van de Gouden Eeuw, Schilderijen met verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie in de Noordelijke Nederlanden, circa 1590-1670
Leiden, 2000


Eric Jan Sluijter
Seductress of sight, Studies in Dutch art of the Golden Age
Zwolle, 2000


samenstelling Anna Bavinck met een commentaar van Eric Jan Sluijter
Bibliografie van Nederlands onderzoek naar beeldende kunst en kunstnijverheid 1550-1750, Door in Nederland werkzame auteurs gepubliceerd in de periode 1993-1997
Utrecht, 1998


Eric J. Sluijter
De lof der schilderkunst, Over schilderijen van Gerrit Dou (1613-1675) en een tractaat van Philips Angel uit 1642
Hilversum, 1993


H. Blasse-Hegeman, E. Domela Nieuwenhuis, R.E.O. Ekkart, A. de Jong, E.J. Sluijter (eds.)
Nederlandse portretten, Bijdragen over de portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
's-Gravenhage, 1990


Eric Jan Sluijter
De 'heydensche fabulen' in de Noordnederlandse schilderkunst, circa 1590-1670, Een proeve van beschrijving en interpretatie van schilderijen met verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie
[S.l.], 1986

Articles
George van Hoof, Eric Jan Sluijter e.a., 'Amor neemt de gedaante van Ascanius aan': een 'nieuwe' interpretatie van een schilderij van Nicolaas Verkolje, in Oud Holland, 125, 2012 pp. 157-164  read online

Eric Jan Sluijter, The Nude, the Artist and the Model: The Case of Rembrandt, in Karolien De Clippel, Katharina Van Cauteren & Katlijne Van der Stighelen (eds.), The Nude and the Norm in the Early Modern Low Countries, Turnhout, Belgium, 2011, pp 11-34

Eric Jan Sluijter, Rembrandt and the Rules of Art Revisited, in Holm Bevers, Jan Kelch, Bernd Wolfgang Lindemann und Christian Tico Seifert (eds.), Rembrandt - Wissenschaft auf der Suche, Berlin, 2009, pp 121-129

Eric Jan Sluijter, Jan Steen en de milddadigheid van de Delftse burger, in Bulletin van het Rijksmuseum, 56, 2008 pp. 312-330  read online

Eric Jan Sluijter, De "Burger van Delft": een verklarende hypothese, in Bulletin van het Rijksmuseum, 56, 2008 pp. 348-352  read online

Eric Jan Sluijter, Rembrandts 'Jeremia treurend om de verwoesting van Jeruzalem' en een tragedie van Guilliam van Nieuwelandt, in J.E. Abrahamse, M. Carasso-Kok en E. Schmitz (eds.), De verbeelde wereld, Bussum, 2008, pp 127-140

Eric Jan Sluijter, Ovidius' Herscheppingen herschapen, Over de popularisering van mythologische thematiek in beeld en woord, in De Zeventiende Eeuw, 23, 2007 pp. 45-75

Eric Jan Sluijter, Goltzius, painting and Flesh: or, Why Goltzius Began to Paint in 1600, in Marieke van den Doel, Natasja van Eck, Gerbrand Korevaar, Anna Tummers & Thijs Weststeijn, The Learned Eye, Amsterdam, 2005, pp 158-177

Eric Jan Sluijter, Over 'rapen' en wedijver in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw, in De Zeventiende Eeuw, 21, 2005 pp. 267-291

Eric Jan Sluijter, The English venture: Dutch and Flemish artists in Britain 1550-1800, in Juliette Roding, Eric Jan Sluijter, Bart Westerweel, Marijke van der Meij-Tolsma, Eric Domela Nieuwenhuis (ed.), Dutch and Flemish artists in Britain 1550-1800, Leiden, 2003, pp 11-27

Eric Jan Sluijter, "All striving to adorne their houses with costly peeces", Two Case Studies of Paintings in Wealthy Interiors, in Mariët Westermann, Art & home, Zwolle, 2001, pp 103-127

Eric Jan Sluijter, 'Horrible nature, incomparable art': Rembrandt and the depiction of the female nude, in Julia Lloyd Williams, Rembrandt's Women, Munich; London; New York, 2001, pp 37-45

Eric Jan Sluijter, In wedijver met de Gouden Eeuw: de gebroeders Van Strij en hun illustere voorgangers, in Charles Dumas (redactie), In helder licht, Zwolle, 2000, pp 101-137

Eric Jan Sluijter, The Tronie of a Young Officer with a Gorget in the Mauritshuis: a second version by Rembrandt himself?, in Oud Holland, 114, 2000 pp. 188-194  read online

Eric Jan Sluijter, Over Brabantse vodden, economische concurrentie, artistieke wedijver en de groei van de markt voor schilderijen in de eerste decennia van de zeventiende eeuw, in Reindert Falkenburg, Jan de Jong, Dulcia Meijers, Bart Ramakers, Mariët Westermann (eds.), Kunst voor de markt/Art for the market, Zwolle, 2000, pp 112-143

Eric Jan Sluijter, Emulating sensual beauty: representations of Danaë from Gossaert to Rembrandt, in Simiolus, 27, 1999 pp. 4-45

Eric Jan Sluijter, Respectabele erotiek, in Kunstschrift, 43, 1999 pp. 22-27

Eric J. Sluijter, Jan van Goyen als marktleider, virtuoos en vernieuwer, in Christiaan Vogelaar, Jan van Goyen, Zwolle; Leiden, 1996, pp 38-59

Eric J. Sluijter, Rembrandt's Early Paintings of the Female nude: Andromeda and Susanna, in Görel Cavalli-Björkman (ed.), Rembrandt and his pupils, Stockholm, 1993, pp 31-54

Eric J. Sluijter, Venus, Visus en Pictura, in Reindert Falkenburg, Jan Piet Filedt Kok and Huigen Leeflang (ed.), Goltzius Studies, Zwolle, 1993, pp 337-396

Eric J. Sluijter, Over fijnschilders en 'betekenis', Naar aanleiding van Peter Hecht, De Hollandse fijnschilders, in Oud Holland, 105, 1991 pp. 50-63

Eric J. Sluijter, "Vertumnus en Pomona" door Hendrick Goltzius (1613) en Jan Tengnagel (1617). Constanten en contrasten in vorm en inhoud, in Bulletin van het Rijksmuseum, 39, 1991 pp. 386-400

E.J. Sluijter, Een zelfportret en 'de schilder en zijn atelier': het aanzien van Jan van Mieris, in H. Blasse-Hegeman, E. Domela Nieuwenhuis, R.E.O. Ekkart, A. de Jong, E.J. Sluijter (eds.), Nederlandse portretten, 's-Gravenhage, 1990, pp 287-307

E.J. Sluijter, Een zaalbeschildering van Gerard Hoet in 'De Slangenburg': de liefdesgeschiedenis van Aeneas en Dido, in A.W.A. Boschloo, C.W. Fock, J.R. ter Molen (eds.), Nederlandse Kunstnijverheid en interieurkunst, Haarlem, 1981, pp 299-315

Eric Jan Sluijter, Een aanvulling op het oeuvre van Gerard van Kuijl, in Oud Holland, 92, 1978 pp. 264-265

Eric Jan Sluijter, Niet Gysbert van der Kuyl uit Gouda, maar Gerard van Kuijl uit Gorinchem (1604-1673), een identiteitsverwisseling sinds Houbraken, in Oud Holland, 91, 1977 pp. 166-194

Eric Jan Sluijter, Hendrik Willem Schweickhardt (1746-1797), een Haagse schilder in de tweede helft van de achttiende eeuw, in Oud Holland, 89, 1975 pp. 142-212

Eric Jan Sluijter, Fredericus Theodorus Renard (1778-?), in Oud Holland, 88, 1974 pp. 232-241
Reviews and review articles
Eric J. Sluijter, Een nieuwe vertekening van het Rembrandt-beeld, in Oud Holland, 101, 1987 pp. 287-300

Eric Jan Sluijter, Review: Cornelis Troost, in Oud Holland, 90, 1976 pp. 70-74

Eric-Jan Sluyter, Review: Jan van der Heyden 1637-1712, in Oud Holland, 87, 1973 pp. 244-252
Follow this author

Get notified when this author is updated.