authors > Rudolf E.O. Ekkart

Rudolf E.O. Ekkart

Director, Netherlands Institute for Art History, The Hague, Netherlands

Books
  Rudi Ekkart
Dutch and Flemish portraits 1600-1800
Leiden; Budapest, 2011

  Anita Jansen, Rudi Ekkart en Johanneke Verhave
De portretfabriek van Michiel van Mierevelt (1566-1641)
[Zwolle]; [Delft], 2011

  Rudi Ekkart & Quentin Buvelot
Dutch Portraits, The Age of Rembrandt and Frans Hals
Zwolle, 2007

  Jan Baptist Bedaux and Rudi Ekkart (eds.)
Pride and Joy, Children's Portraits in the Netherlands
Amsterdam, 2000

  J. Richard Judson & Rudolf E. O. Ekkart
Gerrit van Honthorst, 1592 - 1656
Doornspijk, 1999

  Rudolf E.O. Ekkart
Isaac Claesz. van Swanenburg, 1537-1614, Leids schilder en burgemeester
Zwolle, 1998

  R.E.O. Ekkart
Nederlandse portretten uit de 17e eeuw/Dutch portraits from the seventeenth century, Eigen collectie/Own collection
Rotterdam, 1995

  Christiaan Vogelaar, P.J.M. de Baar en Ingrid W.L. Moerman, Ernst van de Wetering, Rudolf E.O. Ekkart, Peter Schatborn
Rembrandt & Lievens in Leiden, Een jong en edel schildersduo = a pair of young and noble painters
Zwolle, Leiden, 1991

  H. Blasse-Hegeman, E. Domela Nieuwenhuis, R.E.O. Ekkart, A. de Jong, E.J. Sluijter (eds.)
Nederlandse portretten, Bijdragen over de portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
's-Gravenhage, 1990

  Rudolf E.O. Ekkart, Sabine Jacob, Rüdiger Klessmann
Jan Lievens, ein Maler im Schatten Rembrandts
Braunschweig, 1979

  R.E.O. Ekkart
Franeker professorenportretten, Iconografie van de professoren aan de Academie en het Rijksathenaeum te Franeker, 1585-1843
Franeker, 1977

  H. Schneider mit einem Supplement von R.E.O. Ekkart
Jan Lievens, Sein Leben und seine Werke
Amsterdam, 1973
Articles
  Rudi Ekkart, The Scottish painter Adam de Colone identified as the Dutch painter Adam de Colonia, in Burlington Magazine, 154, 2012 pp. 91-96

  Rudi Ekkart, Inleiding, in Jos van Heel, Een wereld van verzamelaars en geleerden, Hilversum, 2012, pp 9-14

  Rudi Ekkart, Volume 125!, in Oud Holland, 125, 2012 pp. 1-2  read online

  Rudi Ekkart, Jaargang 125!, in Oud Holland, 125, 2012 pp. 3-4  read online

  Rudi E.O. Ekkart, De Schotse jager van Jan Adam Kruseman, in Oud Holland, 123, 2010 pp. 170-171  read online

  Rudi Ekkart, De herontdekking van het portret van de familie Van Mierevelt, in Katlijne Van der Stighelen, Hannelore Magnus & Bert Watteeuw (eds.), Pokerfaced, Turnhout, 2010, pp 165-174

  Rudi Ekkart, Rembrandt and Innovation in Amsterdam Portraiture, in Holm Bevers, Jan Kelch, Bernd Wolfgang Lindemann und Christian Tico Seifert (eds.), Rembrandt - Wissenschaft auf der Suche, Berlin, 2009, pp 39-42

  Rudi Ekkart, Amy Golahny, Introduction, in Oud Holland, 120, 2007 pp. 153  read online

  Rudi Ekkart, Edwin Buijsen, Carel Fabritius: Beyond the Exhibition, in Oud Holland, 119, 2006 pp. 73-75  read online

  Rudi Ekkart, Gerdien Wuestman, Anthonie Palamedesz' zogenaamde portretten van het echtpaar De Witte opnieuw geïdentificeerd, in Bulletin van het Rijksmuseum, 54, 2006 pp. 350-357

  Rudi Ekkart, Cornelis Hofstede de Groot als kenner en wetenschapsman, in Luuk Pijl, Van Cuyp tot Rembrandt, Gent, 2005, pp 39-50

  Rudi Ekkart, Portraits in the Golden Age, in Rudi Ekkart & Quentin Buvelot, Dutch Portraits, Zwolle, 2007, pp 17-47

  Rudi Ekkart, Portraiture in Practice, in Rudi Ekkart & Quentin Buvelot, Dutch Portraits, Zwolle, 2007, pp 49-63

  Rudi Ekkart, Portraits in the Mauritshuis: A collection in context, in Ben Broos and Ariane van Suchtelen, Portraits in the Mauritshuis, 1430-1790, The Hague; Zwolle, 2004, pp 11-24

  Rudi Ekkart, Amsterdamse portretschilders in de zeventiende en achttiende eeuw, in Norbert Middelkoop (redactie), Kopstukken, Bussum, 2002, pp 28-45

  Rudolf E.O. Ekkart, A portrait historié with Venus, Paris and Cupid: Ferdinand Bol and the patronage of the Spiegel family, in Simiolus, 29, 2002 pp. 14-41

  Rudolf E.O. Ekkart, Twee onbekende luiken met stichtersportretten door Aertgen van Leyden, in Oud Holland, 114, 2000 pp. 125-130  read online

  R.E.O. Ekkart, Rembrandt by Himself?, in Oud Holland, 114, 2000 pp. 153-154  read online

  Jan Baptist Bedaux, Rudi Ekkart, Preface, in Jan Baptist Bedaux and Rudi Ekkart (eds.), Pride and Joy, Amsterdam, 2000, pp 8-9

  Jan Baptist Bedaux, Rudi Ekkart, Saskia Kuus, Katlijne van der Stighelen, Catalogue, in Jan Baptist Bedaux and Rudi Ekkart (eds.), Pride and Joy, Amsterdam, 2000, pp 85-295

  Rudolf E.O. Ekkart, Een man met ring en toetssteen door Werner van den Valckert, in Bulletin van het Rijksmuseum, 47, 1999 pp. 20-25

  Rudolf E.O. Ekkart, De Rotterdamse portrettist Jan Daemen Cool (ca. 1589-1660), in Oud Holland, 111, 1997 pp. 201-240  read online

  R.E.O. Ekkart, De verzameling portretprenten van Bodel Nijenhuis, in , Het Leidse Prentenkabinet, Leiden, 1994, pp 311-322

  R.E.O. Ekkart, Gerbrand Ban. Een aanvulling, in Bulletin van het Rijksmuseum, 40, 1992 pp. 93

  Rudolf E.O. Ekkart, Gerbrand Ban, in Bulletin van het Rijksmuseum, 39, 1991 pp. 426-434

  Rudolf E.O. Ekkart, Rembrandt, Lievens en Constantijn Huygens, in Christiaan Vogelaar, P.J.M. de Baar en Ingrid W.L. Moerman, Ernst van de Wetering, Rudolf E.O. Ekkart, Peter Schatborn, Rembrandt & Lievens in Leiden, Zwolle, Leiden, 1991, pp 48-59

  Rudolf E.O. Ekkart, De Enkhuizer schilder Jan Claesz., in Oud Holland, 104, 1990 pp. 180-218

  Rudolf E.O. Ekkart, Vijf kinder portretten door Dirck Santvoort, in Oud Holland, 104, 1990 pp. 249-255

  R.E.O. Ekkart, Inleiding, in H. Blasse-Hegeman, E. Domela Nieuwenhuis, R.E.O. Ekkart, A. de Jong, E.J. Sluijter (eds.), Nederlandse portretten, 's-Gravenhage, 1990, pp 7-15

  R.E.O. Ekkart, Een 'portrait' historié door Lambert Doomer, in H. Blasse-Hegeman, E. Domela Nieuwenhuis, R.E.O. Ekkart, A. de Jong, E.J. Sluijter (eds.), Nederlandse portretten, 's-Gravenhage, 1990, pp 247-253

  Rudolf E.O. Ekkart, Jan Cornelisz. van 't Woudt als portretschilder, in Oud Holland, 103, 1989 pp. 223-242

  Rudolf E.O. Ekkart, Een tekening door Jacob Delff de Oude, in Bulletin van het Rijksmuseum, 37, 1989 pp. 322-328

  A.J. van Dissel, R.E.O. Ekkart, J.F. Heijbroek, R.J.A. te Rijdt, C.J.A. Wansink, Supplement op de in 1976 uitgegeven catalogus van schilderijen, in Bulletin van het Rijksmuseum, 36, 1988 pp. 3-43

  R.E.O. Ekkart, Literatuuroverzicht/Survey of literature, in Oud Holland, 98, 1984 pp. 249-252

  R.E.O. Ekkart, De collectie exlibris, in Bulletin van het Rijksmuseum, 32, 1984 pp. 136-140

  R.E.O. Ekkart, Bartholomeus Breenbergh en Dirck Metius, in Bulletin van het Rijksmuseum, 31, 1983 pp. 248-254

  R.E.O. Ekkart, Het ontstaan van de bibliotheek in het Trippenhuis, in R. Meischke en H.E. Reeser (eds.), Het Trippenhuis te Amsterdam, Amsterdam; Oxford; New York, 1983, pp 293-303

  R.E.O. Ekkart, Portretten van geleerden en kunstenaars in het Trippenhuis, in R. Meischke en H.E. Reeser (eds.), Het Trippenhuis te Amsterdam, Amsterdam; Oxford; New York, 1983, pp 305-310

  Rudolf E.O. Ekkart en Tanja Martin, De 19de-eeuwse museum inrichting van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, in A.W.A. Boschloo, C.W. Fock, J.R. ter Molen (eds.), Nederlandse Kunstnijverheid en interieurkunst, Haarlem, 1981, pp 508-524

  Rudolf E.O. Ekkart, Het portret van een Amsterdamse uitgever en zijn gezin, in Oud Holland, 90, 1976 pp. 15-20

  Rudolf E.O. Ekkart, Twee Enkhuizense portretten uit de 17de eeuw, in Oud Holland, 87, 1973 pp. 52-55

  R.E.O. Ekkart, Bartholomeus Hopffer en zijn werken in Nederlandse verzamelingen, in Bulletin van het Rijksmuseum, 21, 1973 pp. 180-194
Reviews and review articles
R.E.O. Ekkart, Review: Oog in oog, in De Zeventiende Eeuw, 21, 2005 pp. 414-415

Rudolf E.O. Ekkart, Review: The Rembrandt Documents, in Oud Holland, 97, 1983 pp. 206-208

Rudolf E.O. Ekkart, Review: Berend Kunst, in Oud Holland, 90, 1976 pp. 133-135

Rudolf E.O. Ekkart, Review: Frans Hals, in Oud Holland, 87, 1973 pp. 252-255