Beatrix en Constantijn, De briefwisseling tussen Beatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662

bijeengebracht, vertaald en toegelicht door Ineke Huysman en Rudolf Rasch


     
Author:
Title:Beatrix en Constantijn, De briefwisseling tussen Beatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662
Place:Amsterdam
Publisher:Boom
Year:2009
Pages:327
ISBN13:9789085068198
Index:yes
Bibliography:yes
Related persons: Beatrix de Cusance
Constantijn Huygens