Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Een relaas over demografie, economie en sociale politiek van een wereldstad

Hubert Nusteling


     
Author:
Title:Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Een relaas over demografie, economie en sociale politiek van een wereldstad
Place:Amsterdam
Publisher:Bataafsche Leeuw
Year:1985
Pages:275
ISBN:9067070823

Books that cite this book also cite

J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
Ed Taverne, In 't land van belofte, Maarssen, 1978
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
L. Noordegraaf, Hollands welvaren?, Bergen, 1985
Clé Lesger, Huur en conjunctuur, Amsterdam, 1986
Herman Kaptein, De Hollandse textielnijverheid 1350-1600, Hilversum, 1998
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
dr. N.W. Posthumus, De geschiedenis van de leidsche lakenindustrie, 's-Gravenhage, 1908-39
Simon Hart, Geschrift en getal, Dordrecht, 1976
Violet Barbour, Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century, Baltimore, 1950
L. Kooijmans, Onder regenten, Amsterdam, 1985
J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme, Bergen (NH), 1991
Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie, 's-Gravenhage, 1989
P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Assen, 1965
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995