Bourgondië voorbij, De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans

Mario Damen en Louis Sicking (eds.)


     
Author:
Title:Bourgondië voorbij, De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans
Place:Hilversum
Publisher:Verloren
Year:2010
Pages:464
ISBN13:9789087041663
Index:no
Bibliography:yes

Articles

9  Mario Damen en Louis Sicking, Ten geleide
13  , Deel I, Vorsten en hoven
15  Robert Stein, Natuurlijk Filips de Goede, De Bourgondische erfopvolging in de Nederlanden
31  Michel van Gent, In de ban van het rijk, De relatie van hertog Arnold van Gelre met rooms-koning Sigismund en hertog Filips van Bourgondië, 1423-1437
43  Aart Noordzij, Zelfstandigheid en integratie, Gelre, de Nederrijn en de Nederlanden in de zestiende eeuw
57  Jan Sanders, Politiek en piëteit, Hertog Karel de Stoute als stichter van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch in 1471
69  Hanno Wijsman, Las Filips de Goede wel eens Nederlands?, 'Kleine talen' in de Bourgondische Librije
85  Geertrui van Synghel, De opkomst van de volkstaal in de West-Brabantse documentaire bronnen, 1270-1315
99  Louis Sicking, Door Oranje overschaduwd, Het hof van Maximiliaan van Bourgondië, heer en markies van Veere
123  Marie-Ange Delen, Eten en drinken aan het hof van Willem van Oranje
137  , Deel II, Edelen en ambtenaren
139  Mario Damen, Heren met banieren, De baanrotsen van Brabant in de vijtiende eeuw
159  Antheun Janse, De Tweede Stand in laatmiddeleeuws Holland
177  Arie van Steensel, Edelen, belastingheffing en politieke verhoudingen in laatmiddeleeuws Zeeland
193  Hans Cools, Uitvaarten als intredes, De scenografie van de successie bij aristocratische begrafenissen in de Bourgondisch-Habsburgse landen en in jonge Republiek
207  Laetitia Gorter-van Royen, Maria van Hongarije en de hoge adel in de Nederlanden
219  Yvonne Bos-Rops, De Kabeljauwen en de ambten, Personele gevolgen van een politieke moord in het graafschap Holland, 1390-1404
237  Serge ter Braake, Promoveren in de Raad van Holland, De weg van de onbezoldigd raadsheer aan het eind van de middeleeuwen
249  , Deel III, Mensen en markten
251  Charles Cornelisse, De invloed van de ontginning op marktvorming in Holland tussen de tiende en dertiende eeuw
263  Job Weststrate, De marktpositie van Deventer van de veertiende eeuw tot het begin van de Opstand
279  Hanno Brand, De Zuiderzeesteden tussen Habsburg en de Hanze in de eerste helft van de zestiende eeuw, Een aanzet tot een positiebepaling
295  Petra J.E.M. van Dam, Leidse professoren eisen hofkonijnen, Een nieuwe betekenis voor een emolument in vroegmodern Holland
311  Milja van Tielhof, Texel, kerstavond 1593, De ramp die Tesselschade haar naam gaf
325  , Deel IV, Recht, oorlog en Opstand
327  Peter Hoppenbrouwers, Ridders en hun ruiters, Het krijgsbedrijf in Holland en Brabant gedurende de veertiende eeuw
351  Corien Glaudemans, Karel van Charolais en de zitting van de Hoge Vierschaar van Zeeland in 1454
363  James P. Ward, Hostage-taking (gijzeling) in early sixteenth century Holland, and the Guelders War
375  Marjolein 't Hart, De democratische paradox en de Opstand in Vlaanderen, Brabant en Holland
389  Marie-Charlotte Le Bailly, Een rechtshistorische vingerafdruk, Gedrukte sententies in de Habsburgse Nederlanden en de Republiek, 1515-1700
409  Martin van Gelderen, Trots op Nederland, Hugo de Groot en het natuurlijk recht op immigratie