De geschiedenis van de leidsche lakenindustrie

dr. N.W. Posthumus


     
Author:
Title:De geschiedenis van de leidsche lakenindustrie
Place:'s-Gravenhage
Publisher:M. Nijhoff
Year:1908-39
Pages:3 v.

Books that cite this book also cite

A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie, 's-Gravenhage, 1989
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
Maarten Prak, Gezeten burgers, Amsterdam, 1985
J.M.F. Fritschy, De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek, 's-Gravenhage, 1988
Herman Diederiks, Een stad in verval, [Amsterdam], 1982
J.C.A. de Meij, De watergeuzen en de Nederlanden, 1568-1572, Amsterdam, 1972
Ed Taverne, In 't land van belofte, Maarssen, 1978
Clé Lesger, Huur en conjunctuur, Amsterdam, 1986
L. Noordegraaf, Hollands welvaren?, Bergen, 1985
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de opstand, Den Haag, 1990
Karel Davids and Leo Noordegraaf (eds.), The Dutch economy in the Golden Age, Amsterdam, 1993
J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, Assen, 1964
Herman Willem Roodenburg, Onder censuur, Hilversum, 1990
Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods, Bergen, NH, 1988
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
A. Duke, Reformation and Revolt in the Low Countries, London, 1990