Haarlem na de Reformatie, Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620

Joke Spaans


     
Author:
Title:Haarlem na de Reformatie, Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620
Place:'s-Gravenhage
Publisher:Stichting Hollandse Historische Reeks
Year:1989
Series:Hollandse historische reeks, Nr. 11
Pages:323
ISBN:9072627024
Index:yes
Bibliography:yes

Books that cite this book also cite

Herman Willem Roodenburg, Onder censuur, Hilversum, 1990
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
John Michael Montias, Artists and artisans in Delft, Princeton, N.J., 1982
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Willem Frijhoff en Marijke Spies met medew. van Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst, 1650, Den Haag, 1999
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
Hessel Miedema, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn, 1980
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700, Amsterdam, Roosendaal, 1949-
B. Haak, Hollandse schilders in de Gouden Eeuw, Amsterdam, 1984
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
Marcel Georges Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Doornspijk, The Netherlands, 1993
dr. N.W. Posthumus, De geschiedenis van de leidsche lakenindustrie, 's-Gravenhage, 1908-39
Svetlana Alpers, The Art of Describing, Chicago, 1983
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
Truus van Bueren, Tot lof van Haarlem, Hilversum, 1993
Paul Knevel, Burgers in het geweer, Hilversum, 1994
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Simon Hart, Geschrift en getal, Dordrecht, 1976