Gouden eeuw, Het raadsel van de Republiek

Maarten Prak


     
Author:
Title:Gouden eeuw, Het raadsel van de Republiek
Place:Nijmegen
Publisher:SUN
Year:2002
Pages:341
ISBN:9058750485

Books that cite this book also cite

Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Willem Frijhoff en Marijke Spies met medew. van Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst, 1650, Den Haag, 1999
Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad, 's-Gravenhage, 1991
H.H. Rowen, John de Witt Grand Pensionary of Holland, Princeton, 1978
Thimo de Nijs, Eelco Beukers (eds.), Geschiedenis van Holland, Hilversum, 2002
J.R. Bruijn, Varend verleden, Amsterdam, 1998
M.A.M. Franken, Coenraad van Beuningens politieke en diplomatieke activiteiten in de jaren 1667-1684, Groningen, 1966
J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik prins van Oranje, Zutphen, 1978
C.E. Harline, Pamphlets, Printing and Political Culture in the Early Dutch Republic, Dordrecht, 1987
Wouter Troost, Stadhouder-koning Willem III, Hilversum, 2001
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen, Amsterdam, 1991
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
A.Th. van Deursen, De last van veel geluk, Amsterdam, 2004
Simon Groenveld, Verlopend getij, Dieren, 1984
A.Th. van Deursen, Willem van Oranje, Amsterdam, 1995
Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen, 1991
P. Geyl, Oranje en Stuart 1641-1672, Zeist, 1963
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Jonathan Irvine Israel, The Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-1661, Oxford - New York, 1982