Coenraad van Beuningens politieke en diplomatieke activiteiten in de jaren 1667-1684

M.A.M. Franken


     
Author:
Title:Coenraad van Beuningens politieke en diplomatieke activiteiten in de jaren 1667-1684
Place:Groningen
Publisher:
Year:1966
Pages:
Related persons: Coenraad van Beuningen

Books that cite this book also cite

Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad, 's-Gravenhage, 1991
H.H. Rowen, John de Witt Grand Pensionary of Holland, Princeton, 1978
P. Geyl, Oranje en Stuart 1641-1672, Zeist, 1963
Simon Groenveld, Verlopend getij, Dieren, 1984
J.R. Bruijn, Varend verleden, Amsterdam, 1998
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche Leger, 1568-1795, Breda, 1911-
H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, [Dieren], 1984
C.E. Harline, Pamphlets, Printing and Political Culture in the Early Dutch Republic, Dordrecht, 1987
A.Th. van Deursen, Maurits van Nassau, 1567-1625, Amsterdam, 2000
J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik prins van Oranje, Zutphen, 1978
Johanna Katherina Oudendijk, Johan de Witt en de zeemacht, Amsterdam, 1944
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Jan Willem Wijn, Het krijgswezen in den tijd van Prins Maurits, Utrecht, 1934
Maarten Prak, Gouden eeuw, Nijmegen, 2002
J. Heringa, De eer en hoogheid van de staat, Groningen, 1961
S. Groenveld, Evidente factiën in den staet, Hilversum, 1990
Stephen B. Baxter, William III and the defense of European liberty, 1650-1702,, New York, 1966]
Charles Henry Wilson, Profit and Power, London and New York, 1957
A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer, 's-Gravenhage, 1990