Oranje en Stuart 1641-1672

P. Geyl


     
Author:
Title:Oranje en Stuart 1641-1672
Place:Zeist
Publisher:
Year:1963
Pages:

Books that cite this book also cite

Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad, 's-Gravenhage, 1991
H.H. Rowen, John de Witt Grand Pensionary of Holland, Princeton, 1978
J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik prins van Oranje, Zutphen, 1978
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Simon Groenveld, Verlopend getij, Dieren, 1984
M.A.M. Franken, Coenraad van Beuningens politieke en diplomatieke activiteiten in de jaren 1667-1684, Groningen, 1966
S. Groenveld, Evidente factiƫn in den staet, Hilversum, 1990
F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche Leger, 1568-1795, Breda, 1911-
H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, [Dieren], 1984
A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen, Amsterdam, 1991
Stephen B. Baxter, William III and the defense of European liberty, 1650-1702,, New York, 1966]
J. Heringa, De eer en hoogheid van de staat, Groningen, 1961
J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de opstand, Den Haag, 1990
Willem Frijhoff en Marijke Spies met medew. van Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst, 1650, Den Haag, 1999
A.Th. van Deursen, Maurits van Nassau, 1567-1625, Amsterdam, 2000
S. J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, Amsterdam, 1961
J.L. Price, Culture and Society in the Dutch Republic during the Seventeenth Century, London, 1974
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
C.E. Harline, Pamphlets, Printing and Political Culture in the Early Dutch Republic, Dordrecht, 1987
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974