De Staten van Holland en de opstand

J.W. Koopmans


     
Author:
Title:De Staten van Holland en de opstand
Place:Den Haag
Publisher:
Year:1990
Pages:

Books that cite this book also cite

Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
Michel Baelde, De Collaterale Raden onder Karel v en Filips II, 1531-1578, Brussel, 1965
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
P. Geyl, Oranje en Stuart 1641-1672, Zeist, 1963
Richard Reitsma, Centrifugal and Centripetal Forces in the early Dutch Republic, Amsterdam, 1982
Henk van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, Amsterdam, 1999
J.D. Tracy, Holland under Habsburg Rule 1506-1566, Berkeley, 1990
J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik prins van Oranje, Zutphen, 1978
H.H. Rowen, John de Witt Grand Pensionary of Holland, Princeton, 1978
L. Noordegraaf, Hollands welvaren?, Bergen, 1985
J.A.M.Y. Bos-Rops, Graven op zoek naar geld, Hilversum, 1993
C.E. Harline, Pamphlets, Printing and Political Culture in the Early Dutch Republic, Dordrecht, 1987
Ferdinand H.M. Grapperhaus, Alva en de tiende penning, Zutphen, 1982
Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad, 's-Gravenhage, 1991
Simon Groenveld, Verlopend getij, Dieren, 1984
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
Marjolein C. 't Hart, The making of a bourgeois state, Manchester, UK; New York, 1993
J.C.A. de Meij, De watergeuzen en de Nederlanden, 1568-1572, Amsterdam, 1972
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972