Frederik Hendrik prins van Oranje, Een biografisch drieluik

J.J. Poelhekke


     
Author:
Title:Frederik Hendrik prins van Oranje, Een biografisch drieluik
Place:Zutphen
Publisher:
Year:1978
Pages:
Related persons: Frederick Henry, Prince of Orange

Books that cite this book also cite

Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Jan Willem Wijn, Het krijgswezen in den tijd van Prins Maurits, Utrecht, 1934
P. Geyl, Oranje en Stuart 1641-1672, Zeist, 1963
Simon Groenveld, Verlopend getij, Dieren, 1984
Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad, 's-Gravenhage, 1991
H.H. Rowen, John de Witt Grand Pensionary of Holland, Princeton, 1978
H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, [Dieren], 1984
A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen, Amsterdam, 1991
C.E. Harline, Pamphlets, Printing and Political Culture in the Early Dutch Republic, Dordrecht, 1987
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
Jonathan I. Israel, Empires and entrepots, London, U.K.; Roncevert, WV, U.S.A., 1990
Hans de Waardt, Toverij en samenleving, Den Haag, 1991
J. Heringa, De eer en hoogheid van de staat, Groningen, 1961
H.A.E. van Gelder, De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626, Amsterdam, 1918
Richard Reitsma, Centrifugal and Centripetal Forces in the early Dutch Republic, Amsterdam, 1982
M.A.M. Franken, Coenraad van Beuningens politieke en diplomatieke activiteiten in de jaren 1667-1684, Groningen, 1966
Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen, 1991
B. Haak, Hollandse schilders in de Gouden Eeuw, Amsterdam, 1984