Hollands welvaren?, Levensstandaard in Holland 1450-1650

L. Noordegraaf


     
Author:
Title:Hollands welvaren?, Levensstandaard in Holland 1450-1650
Place:Bergen
Publisher:Octavo
Year:1985
Pages:229
ISBN:9070805081

Books that cite this book also cite

J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
J.C.A. de Meij, De watergeuzen en de Nederlanden, 1568-1572, Amsterdam, 1972
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen, Amsterdam, 1991
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
L. Noordegraaf, Daglonen in Alkmaar 1500-1850, [Haarlem], 1980
Henk van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier, Amsterdam, 1999
B. Haak, Hollandse schilders in de Gouden Eeuw, Amsterdam, 1984
Ed Taverne, In 't land van belofte, Maarssen, 1978
J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de opstand, Den Haag, 1990
Jan de Vries, Barges and capitalism, Utrecht, 1981
Karel Davids and Leo Noordegraaf (eds.), The Dutch economy in the Golden Age, Amsterdam, 1993
dr. N.W. Posthumus, De geschiedenis van de leidsche lakenindustrie, 's-Gravenhage, 1908-39
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
C.D. van Strien, British Travellers in Holland during the Stuart Period, Leiden; New York; Köln, 1993
J.D. Tracy, Holland under Habsburg Rule 1506-1566, Berkeley, 1990