Klinkend boeket, studies over renaissancesonnetten voor Marijke Spies

Henk Duits, Arie Jan Gelderblom, Mieke B. Smits-Veldt (eds.)


     
Author:
Title:Klinkend boeket, studies over renaissancesonnetten voor Marijke Spies
Place:Hilversum
Publisher:Verloren
Year:1994
Series:Amsterdamse Historische Reeks, grote serie, Nr. 21
Pages:178
ISBN:9065503994
Index:no
Bibliography:no

Articles

7  De redactie, Voorwoord
9  W. Waterschoot, Het sonnet van Eleonora Carboniers
13  Chris L. Heesakkers en Wilma M.S. Reinders, Het III kvsken. Sonet. Bij Douza
19  Anneke C.G. Fleurkens, Ekster onder de pauwen, kraai onder de zwanen, Coornherts bijdrage aan het album amicorum van Jan van Hout (1579)
25  Wim Vermeer, Naar aanleiding van een sonnet van H.V.D.
31  Fokke Veenstra, Hooft en Plato
37  Hubert Meeus, Lof van Het licht der zeevaert
43  M. van Vaeck, 'Clinck-Dicht Vande Ionghe Dochters int ghenerael', Een lofsonnet voor Boudewijn Jansen Wellens' t'Vermaeck der ievght (Franeker 1612)
49  Karel Porteman, Het eerste van de Schoonheyt
55  Jan Konst, Een sonnet van 'Non Nobis' bij Bredero's Griane (1916)
61  Tineke ter Meer, Hoofts hulde aan Hugo de Groot: een 'sonetto continuo'
67  Riet Schenkeveld-van der Dussen, Anna Roemers en Geertruid Gordon over bruiloftskleren
71  E.K. Grootes, Bredero, Op Amsterdam
77  Hans Luijten, Lieflijk, geleerd en goddelijk, Josuah Sylvesters sonnet van lof voor Jacob Cats
87  Mieke B. Smits-Veldt, Anna Roemers en de anderen: verbondenheid in 'vriendschap'
93  Dirk Coigneau, Een 'Nieuw Nederduytsch gedicht ende raedtsel'
99  Ad Leerintveld, Lof van Hooft voor Huygens' Otia
105  P.J. Verkruijsse, Wie is Bleu?
113  Henk Duits, Horror als voorafje, De 'Voorzangk' bij Joan Dullaarts Karel Stuart (1652)
121  P.E.L. Verkuyl, Starrekyken naar Heemelswier door Six
127  Arie Jan Gelderblom, Vondel op een springend paard
131  Ton Harmsen, Hoe Jan de Brune zijn essays construeerde
137  Marijke Barend-Van Haeften, Zoeken naar een klapper in een pinangboom, Een 'Oostindisch' sonnet voor Marijke Spies
143  Lia van Gemert, De vrouwenzucht van Katharina Lescailje
151  Marijke Meijer Drees, 'Het roemrugt'bre jufferdom van Groningen', Over De bron-swaen, of mengeldichten van Titia Brongersma
159  Ton van Strien, Uit het zwakke vat, De dichtkunst van Anna Morian (1647-1696)
165  Piet Visser, Frisia non cantat?, Boekverkopers, bloemlezers en poetsenbakkers op de Helicon van 't HeitelĆ¢n
173  Willemien B. de Vries, 'De wonderbaare daad' en andere gedichten van Juliana Cornelia de Lannoy over de capaciteiten van vrouwen


This book is cited in

Herman Ketting Jr., Leven, werk en rebellie aan boord van Oost-Indiƫvaarders (1595 - 1650), Amsterdam, 2005