De komedianten bij Jan Steen en zijn tijdgenooten

S.J. Gudlaugsson


     
Author:
Title:De komedianten bij Jan Steen en zijn tijdgenooten
Place:'s-Gravenhage
Publisher:Stols
Year:1945
Pages:69
Related persons: Jan Steen

Books that cite this book also cite

Cynthia P. Schneider with contributions by Boudewijn Bakker, Nancy Ash, and Shelly Fletcher, Rembrandt's landscapes, Washington, 1990
Seymour Slive, Frans Hals, London, 1970-72
Dr. C. Hofstede de Groot, Die Urkunden über Rembrandt (1575-1721), Den Haag, 1906
S.J. Gudlaugsson, Geraert ter Borch, Den Haag, 1959-1960
Karel van Mander (uitgegeven door Hessel Miedema), Den grondt der edel vry schilder-const, Utrecht, 1973
Seymour Slive (ed.), Frans Hals, Munich; New York, NY, 1989
Svetlana Alpers, Rembrandt's Enterprise, London, 1988
F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700, Amsterdam, Roosendaal, 1949-
E. de Jongh, Portretten van echt en trouw, Zwolle, 1986
Hans-Joachim Raupp, Untersuchungen zu Künstlerbildnis und Künstlerdarstellung in den Niederlanden im 17. Jahrhundert, Hildesheim, 1984
Pieter J.J. van Thiel, C.J. de Bruyn Kops, Jola Cleveringa, Wouter Kloek, Annemarie Vels Heijn, All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam, Amsterdam; Maarssen, 1976
J. Bruyn, B. Haak, S.H. Levie, P.J.J. van Thiel, E. van de Wetering, A Corpus of Rembrandt Paintings, , 1982-
Walter L. Strauss and Marjon van der Meulen with the assistence of S.A.C. Dudok van Heel and P.J.M. de Baar, The Rembrandt Documents, New York, 1979
Hessel Miedema, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn, 1980
Peter C. Sutton, Pieter de Hooch, Oxford, 1980
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
Albert Blankert et al., Gods, saints, & heroes, Washington, 1980
H. Perry Chapman, Rembrandt's Self-Portraits, Princeton, NJ, 1990
Peter van den Brink, Het gedroomde land, Zwolle-Utrecht, 1993
H.U. Beck, Jan van Goyen, 1596-1656, Amsterdam, 1972