Verlopend getij, de Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646

Simon Groenveld


     
Author:
Title:Verlopend getij, de Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646
Place:Dieren
Publisher:De Bataafsche Leeuw
Year:1984
Pages:416
ISBN:9067070327
Index:yes
Bibliography:yes

Books that cite this book also cite

H.H. Rowen, John de Witt Grand Pensionary of Holland, Princeton, 1978
P. Geyl, Oranje en Stuart 1641-1672, Zeist, 1963
J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik prins van Oranje, Zutphen, 1978
Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad, 's-Gravenhage, 1991
M.A.M. Franken, Coenraad van Beuningens politieke en diplomatieke activiteiten in de jaren 1667-1684, Groningen, 1966
C.E. Harline, Pamphlets, Printing and Political Culture in the Early Dutch Republic, Dordrecht, 1987
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
J.L. Price, Culture and Society in the Dutch Republic during the Seventeenth Century, London, 1974
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
Jonathan I. Israel, Empires and entrepots, London, U.K.; Roncevert, WV, U.S.A., 1990
J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de opstand, Den Haag, 1990
J. Heringa, De eer en hoogheid van de staat, Groningen, 1961
Jan Willem Wijn, Het krijgswezen in den tijd van Prins Maurits, Utrecht, 1934
Geoffrey Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659, London, 1972
J.D. Tracy, Holland under Habsburg Rule 1506-1566, Berkeley, 1990
J.R. Bruijn, Varend verleden, Amsterdam, 1998
Maarten Prak, Gouden eeuw, Nijmegen, 2002
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
C.R. Boxer, The Dutch seaborne empire, 1600-1800, London, 1965
H.A.E. van Gelder, De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626, Amsterdam, 1918