De geschiedenis van de WIC

Henk den Heijer


     
Author:
Title:De geschiedenis van de WIC
Place:Zutphen
Publisher:Walburg Pers
Year:1994
Pages:208
ISBN:9060119126
Index:yes
Bibliography:yes

Books that cite this book also cite

Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
C.R. Boxer, The Dutch seaborne empire, 1600-1800, London, 1965
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen, 1991
Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000
Jaap Jacobs, Een zegenrijk gewest, Amsterdam, 1999
Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad, 's-Gravenhage, 1991
A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen, Amsterdam, 1991
J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme, Bergen (NH), 1991
Willem Frijhoff en Marijke Spies met medew. van Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst, 1650, Den Haag, 1999
Paul Knevel, Burgers in het geweer, Hilversum, 1994
Jonathan Irvine Israel, The Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-1661, Oxford - New York, 1982
Kees Zandvliet, Mapping for Money, Amsterdam, 1998
Herman Willem Roodenburg, Onder censuur, Hilversum, 1990