Nederland 1500-1815, de eerste ronde van moderne economische groei

Jan de Vries en Ad van der Woude


     
Author:
Title:Nederland 1500-1815, de eerste ronde van moderne economische groei
Place:Amsterdam
Publisher:Balans
Year:1995
Pages:894
ISBN:905018281X, 9050186483 (pbk.)
Index:yes
Bibliography:yes

Books that cite this book also cite

Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Willem Frijhoff en Marijke Spies met medew. van Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst, 1650, Den Haag, 1999
A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen, Amsterdam, 1991
C.R. Boxer, The Dutch seaborne empire, 1600-1800, London, 1965
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
Roelof van Gelder, Het Oost-Indisch avontuur, Nijmegen, 1997
Thera Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft, Hilversum, 1987
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen, 1991
J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme, Bergen (NH), 1991
L. Kooijmans, Onder regenten, Amsterdam, 1985
J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de opstand, Den Haag, 1990
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Assen, 1965
Paul Knevel, Burgers in het geweer, Hilversum, 1994
Kees Zandvliet, Mapping for Money, Amsterdam, 1998
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974