De Hollandse jaren van Hugo de Groot (1583-1621), Lezingen van het colloquium ter gelegenheid van de 350-ste sterfdag van Hugo de Groot ('s-Gravenhage, 31 augustus-1 september 1995)

H.J.M. Nellen en J. Trapman (eds.)


     
Author:
Title:De Hollandse jaren van Hugo de Groot (1583-1621), Lezingen van het colloquium ter gelegenheid van de 350-ste sterfdag van Hugo de Groot ('s-Gravenhage, 31 augustus-1 september 1995)
Place:Hilversum
Publisher:Verloren
Year:1996
Pages:220
ISBN:9065505466
Bibliography:yes
Related persons: Hugo de Groot