Onder censuur, De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700

Herman Willem Roodenburg


     
Author:
Title:Onder censuur, De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700
Place:Hilversum
Publisher:Verloren
Year:1990
Pages:423
ISBN:906550320X
Index:yes

Books that cite this book also cite

Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie, 's-Gravenhage, 1989
John Michael Montias, Artists and artisans in Delft, Princeton, N.J., 1982
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000
J. Bruyn, B. Haak, S.H. Levie, P.J.J. van Thiel, E. van de Wetering, A Corpus of Rembrandt Paintings, , 1982-
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Karel van Mander (uitgegeven door Hessel Miedema), Den grondt der edel vry schilder-const, Utrecht, 1973
Hessel Miedema, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn, 1980
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
Svetlana Alpers, The Art of Describing, Chicago, 1983
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
Willem Frijhoff en Marijke Spies met medew. van Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst, 1650, Den Haag, 1999
Donald Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw, Assen, 1982
Henri van de Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800, 's-Gravenhage, 1952
Paul Knevel, Burgers in het geweer, Hilversum, 1994
Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen, 1991
A.Th. van Deursen, Plain Lives in a Golden Age, Cambridge, 1991