Zestigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum


     
Title:Zestigste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
Place:Amsterdam
Publisher:J.H. de Bussy N.V.
Year:1968
Series:Jaarboek Amstelodamum, Nr. 60
Pages:180
Index:no
Bibliography:no
Own

Articles

5  Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey, L.C. Schade van Westrum, Achtenzestigste jaarverslag van het Genootschap Amstelodamum
11  Mr. E.J. van Dijk, Verslag van de penningmeester over het achtenzestigste boekjaar van het Genootschap Amstelodamum
15  Mejuffrouw B. Bijtelaar, Het complex smidskapel, zuiderportaal, librije en ijzeren kapel van de Oude Kerk
53  Professor Mr. H. de la Fontaine Verwey, Reinier Telle, hekeldichter, pamfletschrijver, vertaler
74  Mejuffrouw Dr. I.H. van Eeghen, Het geslacht Nijs, (Nederlandse cosmopolieten in de 17de eeuw)
103  Mr. H.F. Wijnman, Een episode uit het leven van Rembrandt: de geschiedenis van Geertje Dircks
119  Mr. Dr. J.H.A. Ringeling, De bewogen geschiedenis van de familie Elix
147  Mr. J.H. van den Hoek Ostende, De jeugdjaren van stadsingenieur J.G. van Niftrik
164  samengesteld door J.F.M. den Boer, Kroniek van Amsterdam 1967