Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700, Vol 1-

F.W.H. Hollstein


     
Author:
Title:Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700, Vol 1-
Place:Amsterdam, Roosendaal
Publisher:
Year:1949-
Pages:

Books that cite this book also cite

Werner Sumowski, Drawings of the Rembrandt School, New York, 1979-1992
Werner Sumowski, Gemälde der Rembrandt-Schüler, Landau/Pfalz, 1983-1994
Walter L. Strauss and Marjon van der Meulen with the assistence of S.A.C. Dudok van Heel and P.J.M. de Baar, The Rembrandt Documents, New York, 1979
J. Bruyn, B. Haak, S.H. Levie, P.J.J. van Thiel, E. van de Wetering, A Corpus of Rembrandt Paintings, , 1982-
Pieter J.J. van Thiel, C.J. de Bruyn Kops, Jola Cleveringa, Wouter Kloek, Annemarie Vels Heijn, All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam, Amsterdam; Maarssen, 1976
E. de Jongh, Portretten van echt en trouw, Zwolle, 1986
O. Naumann, Frans van Mieris the Elder (1635-1681), Doornspijk, 1981
inl. door E. de Jongh, Tot lering en vermaak, Amsterdam, 1976
Karel van Mander (edited by Hessel Miedema), The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters, Doornspijk, 1994-1999
Ger Luijten and Ariane van Suchtelen, Reinier Baarsen, Wouter Kloek, Marijn Schapelhouman (editors), Dawn of the Golden Age, Amsterdam - Zwolle, 1993
Hans-Joachim Raupp, Untersuchungen zu Künstlerbildnis und Künstlerdarstellung in den Niederlanden im 17. Jahrhundert, Hildesheim, 1984
Peter Hecht, De Hollandse fijn schilders., Amsterdam-Maarssen/'s-Gravenhage, 1989
Neil MacLaren, revised and expanded by Christopher Brown, The Dutch school, 1600-1900, London, 1991
Otto Benesch, enlarged and edited by Eva Benesch, The drawings of Rembrandt, London/New York, 1973
H. Perry Chapman, Rembrandt's Self-Portraits, Princeton, NJ, 1990
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
Seymour Slive, Frans Hals, London, 1970-72
Erik Hinterding, Ger Luijten and Martin Royalton-Kisch, Rembrandt the Printmaker, London, 2000
Christopher White, The Dutch Pictures in the Collection of Her Majesty The Queen, Cambridge, 1982
Albert Blankert, Ferdinand Bol (1616-1680), Doornspijk, 1982