Beelden in veelvoud, De vermenigvuldiging van het beeld in prentkunst en fotografie

Nelke Bartelings, Anton W.A. Boschloo, Bram de Klerck, Hans Rooseboom (eds.)


     
Author:
Title:Beelden in veelvoud, De vermenigvuldiging van het beeld in prentkunst en fotografie
Place:Leiden
Publisher:Primavera Pers
Year:2002
Series:Leids Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 12
Pages:480
ISBN:9074310842
Index:yes
Bibliography:no

Articles

7  , Voorwoord
9  De redactie, Inleiding
17  Jan van der Stock, Het gedrukte beeld als historische bron, Enkele methodologische bedenkingen
35  Nelke Bartelings, In het kielwater van de schilderkunst?, De functie en de status van de prentkunst in het denken en schrijven over kunst vanaf de zestiende tot het midden van de achttiende eeuw
65  Jef Schaeps, Michelangelo aan de Rijn, Reproductiegrafiek naar Michaelangelo in het Leidse Prentenkabinet
109  Minou Schraven, 'Veri disegni e gloriose memorie', Ceremoniële prenten tijdens de Sede vacante in Barok Rome
127  Theo Laurentius, Papier in de Nederlanden
137  Elmer Kolfin, De tegenstelling, de traditie en de paradox, Relaties tussen tekst en beeld in tween reproducties van Crispijn de Passe de oude
159  Frans Laurentius, Het gebruik van prenten op Nederlands volksaardewerk, circa 1580-1650
167  Christiaan J.A. Jörg, Prenten op porselein
177  Evelyne Verheggen, Bidden voor een 'goede gesteltenisse van de ziel', Suffragia in de Noordelijke Nederlanden
205  Anton W.A. Boschloo, De Remondini en hun publiek
229  Paul Knolle en Harriet Stroomberg, 'The most amusing studies', Thomas Rowlandson en Nederland
251  Ruth Krul, Al die edelvrouwen en goudsmidsdochters, Negentiende-eeuwse kruissteekpatronen naar contemporaine schilderijen
275  Annemiek Ouwerkerk, Met kunst geïllustreerd, De kunstreproductie in de eerste helft van de negentiende eeuw in Nederland
295  Mattie Boom, 'Une industrie toute entière', Over de serie Hollande (1858) en de ontwikkeling van de stereofotografie in Europa in de tweede helft van de jaren vijftig van de negentiende eeuw
317  Jan van Dijk en Ingeborg Leijerzapf, Fotografie in oplage
339  Saskia Asser en Robert Verhoogt, 'Photogrammen in roode omslagen', Adolphe Braun & Cie in het Rijksmuseum
371  Hans Rooseboom, Een koningin voor iedereen, Verschijningsvormen en verspreiding van de portretten van Wilhelmina in het jaar van haar inhuldiging
389  Marga Altena, De dokter en het meisje, Klasse en sekse in de medische foto's van Louis Heijermans
409  Veronica Hekking, Een foto als voertuig van de macht, Gebruik en hergebruik van Chas Gerretsens portret van Augusto Pinochet
427  Paul Hefting, 'Spiritus et materia unum', De postzegel als tijdsbeeld
453  Paul van den Akker, Kandinsky's completion of Leonardo's Deluge