Nederlandse portretten, Bijdragen over de portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw

H. Blasse-Hegeman, E. Domela Nieuwenhuis, R.E.O. Ekkart, A. de Jong, E.J. Sluijter (eds.)


     
Author:
Title:Nederlandse portretten, Bijdragen over de portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
Place:'s-Gravenhage
Publisher:SDU Uitgeverij
Year:1990
Series:Leids Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 8
Pages:388
ISBN:901206435X
Index:yes
Bibliography:no

Articles

7  R.E.O. Ekkart, Inleiding
17  Antoine Bodar, Erasmus en het geleerdenportret
69  Joanna Woodall, Nonour and profit. Antonis Mor and the status of portraiture
91  E.J. Wolleswinkel, Het belang van kwartierstaatonderzoek voor de identificatie van geportretteerden
105  Kristi Nelson, Jacob Jordaens: Family portraits
121  Katlijne Van der Stighelen, 'Op dat het recht gae': Elf familieportretten van Cornelis de Vos (1584/5-1651)
145  Hans Vlieghe, Theodoor Rombouts en zijn gezin geportretteerd door Van Dijck
159  A.M.Th. Leerintveld, ''tquam soo wel te pass': Huygens' portretbijschriften en de datering van zijn portret geschilderd door Jan Lievens
185  Lyckle de Vries, Tronies and other single figured Netherlandish paintings
203  H. Perry Chapman, Rembrandt's 'burgerlijk' self-portraits
217  Wayne Franits, 'Betemt de jueghd / soo doet sy deugd': A pedagogical metaphor in seventeenth-century Dutch art
227  Stephanie S. Dickey, Bartholomeus van der Helst and admiral Cortenaer: realism and idealism in Dutch heroic portraiture
247  R.E.O. Ekkart, Een 'portrait' histori√© door Lambert Doomer
255  Paul Dirkse, Cornelis de Visscher en de iconografie van het Noordnederlands pastoorsportret
287  E.J. Sluijter, Een zelfportret en 'de schilder en zijn atelier': het aanzien van Jan van Mieris
309  Mechthild Beilmann, Frans van Mieris d.J., die Regenten des Katharinen- und C√§cilienhospitals
323  Michiel Plomp, De portretten uit het stamboek voor Joanna Koerten (1650-1715)
345  R.J.A. te Rijdt, Figuurstudies door Hendrik Pothoven
369  A.F. Wagemans, Twee helften en geen centrum: D.P.G. Humbert de Supervilles reactie op het hersenonderzoek door F.J. Gall


This book is cited in

Walter Liedtke, Dutch paintings in the Metropolitan Museum of Art, New York, New Haven, 2007
Norbert Middelkoop (redactie), Kopstukken, Bussum, 2002
Paul Huys Janssen, Jan van Bijlert, Amsterdam/Philadelphia, 1998