Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1970

L.D. Couprie, B. Haak en J.W. Niemeijer (eds.)


     
Author:
Title:Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1970
Place:Bussum
Publisher:Fibula-Van Dishoeck
Year:1970
Series:Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 21
Pages:436
Index:no
Bibliography:no

Articles

1  J.W.N., Mr. A. Staring
5  Jhr. H.W.M. van der Wijck, Het heerlyck Rosendael, Mede in verband met andere jachtverblijven van Willem III
39  Katharine Fremantle, A visit to the United Provinces and Cleves in the time of William III, Described in Edward Southwell's journal
69  Jhr. F.G.L.O. van Kretschmar, Nog een weinig bekend portrettist. Gerrit Alberts "pourtraitschilder te Nijmegen"
99  L.J. van der Klooster, Jan Baptist Xavery (1697-1742), Documentatie over enkele van zijn werken
139  J.G. van Gelder, Lambert ten Kate als kunstverzamelaar
187  F. Baudouin, Enkele beeldhouwwerken van Jan Peter van Baurscheit, vader en zoon
199  J.W. Niemeijer, Denner en Van der Smissen twee Hanze-schilders in Holland
225  Th.H. Lunsingh Scheurleer, Twee achttiende-eeuwse naturaliĆ«nkabinetten
243  D.F. Lunsingh Scheurleer, Oranje-ceramiek in het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage
257  L.J. Bol, Jacobus Perkois, "kunstteekenaar", (Midderburg 1756-1804)
301  H. Gerson, Imitaties naar Rembrandt door Thomas Worlidge (1700-1766)
309  I.Q. van Regteren Altena, Herman van Brussel als figuurschilder
319  C.J. de Bruyn Kops, Hendrik Voogd, Nederlands landschapschilder te Rome (1768-1839)
371  S.J. Gudlaugsson, Twee onbekende schilderijen van Wouter Johannes van Troostwijk
377  E. Pelinck, Schadow en het huis van Oranje-Nassau
383  G. Reynolds, Turner and Dutch marine painting
391  , Lijst van geschriften van Mr. A. Staring