Bouwen in Nederland, Vijentwintig opstellen over nederlandse architectuur opgedragen aan Prof. Ir. J.J. Terwen


     
Title:Bouwen in Nederland, Vijentwintig opstellen over nederlandse architectuur opgedragen aan Prof. Ir. J.J. Terwen
Place:Delft
Publisher:Delftsche Uitgevers Maatschappij BV
Year:1985
Series:Leids Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 3
Pages:vii, 566
ISBN:9065620672
Index:yes
Bibliography:no

Articles

vii  Bernadette van der Goes, Ed de Heer, Paul van Moorsel, Anja de Nooij, Voorwoord
1  Herma M. van den Berg, Crack State, een Amsterdams buitenhuis op het Heeren Veen
23  J.C. Bierens de Haan, David van Stolk (1692-1770), architect. Deel I: Rotterdamse jaren (ca. 1720-1750)
55  Antoine Bodar, Vitruvius in de Nederlanden
105  L.F. van Dam, De onderstad van Nijmegen; project voor stadsvernieuwing
121  A.J. van Dissel, Het visperk te Goes
131  C. Willemijn Fock, Hendrik Adriaan van der Marck en de bouw van Damstraat 21 te Haarlem, het latere Teylers Fundatiehuis
157  Th. Haakma Wagenaar, De voormalige Bijlhouwerstoren te Utrecht
177  A.R.E. de Heer & M.C.C. Kersten, De prijsvraag van 1917 voor een gebouw ten behoeve van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
223  H. Janse, Bouwers, bouwen en bouwkunst. De invloed van bouwmaterialen, -technieken en -ambachten op de Nederlandse bouwkunst
239  Thomas A.P. van Leeuwen, The method of Ariadne: tracing the lines of influence between some American sources and their Dutch recipients
265  R. Meischke, Het Mauritshuis te Willemstad
295  Paul van Moorsel, Jan van der Laans "Goede Herder" nader bezien
307  Koen Ottenheym, De geschutgieterij van Pieter Post in Den Haag
331  C. Peeters, De Doorwerth als toetssteen van restauratiebeginselen
361  Heleen Pronk, Inventarisatie en bescherming van jongere bouwkunst in Noord-Holland
375  Chris Rehorst, De besloten prijsvraag voor het Troelstra-oord in 1925 uitgeschreven door het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen
391  Vanessa Sellers-Bezemer, De ontstaansgeschiedenis van een vroege Nederlandse baroktuin: Clingendael onder Philips Doublet III
407  Pieter Singelenberg, Berlage in London. Holland House in Bury Street (1914-1916)
427  C.A. van Swigchem, Middenas en optimaal gezichtspunt gedemonstreerd aan een bijzonder huis aan de Herengracht te Amsterdam
441  E.R.M. Taverne, Architecturae Domesticae Stevini Synopsis
457  C.L. Temminck Groll, Nieuw Amsterdam in Noord-Amerika, vergeleken met andere Nederlandse 17de eeuwse stedestichtingen
467  Karen M. Veenland-Heineman, Lucas Hermanus Eberson (1822-1889), een "volkomen onbeduidende architect"?
495  H.J. Zantkuyl, Variaties op een thema: de werkmanswoning in de 17de, 18de en 19de eeuw
527  Nicoline A. Zemering, Pieter Post als ontwerper van kerkmeubilair
543  C.E. Zonnevylle-Heyning, De verbouwing van de hofkapel in 1770
555  , Lijst van publicaties van J.J. Terwen


This book is cited in

Mia M. Mochizuki, The Netherlandish Image after Iconoclasm, 1566-1672, Ashgate, 2008