19de eeuwse Nederlandse schilderkunst, Een zestal studies

P. Hecht, P. Hefting, E. de Jongh (eds.)


     
Author:
Title:19de eeuwse Nederlandse schilderkunst, Een zestal studies
Place:Haarlem
Publisher:Fibula-Van Dishoeck
Year:1977
Series:Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 27
Pages:261
ISBN:9022844307
Index:no
Bibliography:no

Articles

7  P.H. Hefting, Voorwoord
11  Ellinoor Bergvelt, J.A. Knip (1777-1847), De werkwijze van een 19de-eeuwse landschapschilder in relatie tot de kunsttheorie in Holland en Frankrijk omstreeks 1800
73  Constant Cuypers, The Question by Lourens Alma Tadema
91  Jeroen Giltay, De Nederlandsche Etsclub (1885-1896)
127  P.H. Hefting, Brieven van G.H. Breitner aan H.J. van der Weele
175  Marian Bisanz-Prakken, Jan Toorop en Gustav Klimt
211  Robert Siebelhoff, The Three Brides. A drawing by Jan Toorop