Het Noorderkwartier, een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw

A.M. van der Woude


     
Author:
Title:Het Noorderkwartier, een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw
Place:Wageningen
Publisher:Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouwhogeschool
Year:1972
Pages:858 (3 volumes)

Books that cite this book also cite

J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Frederik J. Duparc, with Gero Seelig, Ariane van Suchtelen, Carel Fabritius, 1622-1654, Zwolle, 2004
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
Karel van Mander (edited by Hessel Miedema), The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters, Doornspijk, 1994-1999
Werner Sumowski, Gemälde der Rembrandt-Schüler, Landau/Pfalz, 1983-1994
Christopher Brown, Carel Fabritius, Oxford, 1981
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
C.R. Boxer, The Dutch seaborne empire, 1600-1800, London, 1965
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
Ed Taverne, In 't land van belofte, Maarssen, 1978
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
L. Noordegraaf, Hollands welvaren?, Bergen, 1985
C.D. van Strien, British Travellers in Holland during the Stuart Period, Leiden; New York; Köln, 1993
Werner Sumowski, Drawings of the Rembrandt School, New York, 1979-1992
Willem Frijhoff en Marijke Spies met medew. van Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst, 1650, Den Haag, 1999
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989