Deugd en ondeugd

Josine Blok, Mineke Bosch, Amalia Deekman, Myriam Everard, Anja Petrakopoulos, Dorothée Sturkenboom (eds.)


     
Author:
Title:Deugd en ondeugd
Place:Amsterdam
Publisher:Stichting beheer IISG
Year:1993
Series:Jaarboek voor vrouwengeschiedenis, Nr. 13
Pages:192
ISBN:9068610775
Index:no
Bibliography:no

Articles

5  , Redactioneel
13  Dorelies Kraakman, Kermis in de hel, Deugd en ondeugd van meisjes in Franse ars erotica 1750-1840
39  Ilja M. Veldman, Vroom en ongeschonden, Deugdzame vrouwen als morele exempla bij Crispijn de Passe de Oude
61  Dini Helmers, 'Tweedragt in hun huisselijk koningrijk', Scheidende paren en huwelijkse deugden (1753-1810)
85  Tjitske Akkerman, Het ethisch liberalisme van John Stuart Mill, Vrouwenemancipatie en mannelijke karaktervorming
99  Petronella Moens en Adriana van Overstraten, De Lof der Mannen
108  Myriam Everard, Een oude heer in de Hof van Eden, Bij 'De Lof der Mannen' van Petronella Moens en Adriana van Overstraten
123  , Vrouwengeschiedenis en de reorganisatie van het historisch onderzoeksveld
124  Josine Blok, D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?
131  Marjan Schwegman, IJkpunt 1900 geijkt
134  Jan Bank, Reacties op Marjan Schwegman
137  Dorelies Kraakman, Vijf maal nul is nul, Ofwel de betekenis van een Frans Vrouwengeschiedenis Project voor Lesbische Geschiedenis
149  Rudy Kousbroek, De Mems in de koloniale samenleving
163  Mieke Aerts, Gemengde gevoelens bij gemengde berichten uit de Oost
175  Henriëtte Lakmaker, Waarheid en loyaliteit, De betekenis van Henriëtte Boas voor de joodse geschiedschrijving