Kunst voor de markt/Art for the market, 1500-1700

Reindert Falkenburg, Jan de Jong, Dulcia Meijers, Bart Ramakers, Mariët Westermann (eds.)


     
Author:
Title:Kunst voor de markt/Art for the market, 1500-1700
Place:Zwolle
Publisher:Waanders Uitgevers
Year:2000
Series:Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 50
Pages:280
ISBN:9040094209
Index:no
Bibliography:no

Articles

6  Reindert Falkenburg and Mariët Westermann, Introduction
12  Filip Vermeylen, Exporting Art across the Globe, The Antwerp Art Market in the Sixteenth Century
30  Larry Silver, Second Bosch, Family Resemblance and the Marketing of Art
58  Natasja Peeters, Marked for the Market?, Continuity, Collaboration and the Mechanics of Artistic Production of History Painting in the Francken Workshops in Counter-Reformation Antwerp
80  Neil De Marchi and Hans J. Van Miegroet, Exploring markets for Netherlandish Paintings in Spain and Nueva España
112  Eric Jan Sluijter, Over Brabantse vodden, economische concurrentie, artistieke wedijver en de groei van de markt voor schilderijen in de eerste decennia van de zeventiende eeuw
144  J. Michael Montias, Auction Sales of Works of Art in Amsterdam (1597-1638)
194  M.E.W. Boers, Een nieuwe markt voor kunst, De expansie van de Haarlemse schilderijenmarkt in de eerste helft van de zeventiende eeuw
220  Mariët Westermann, Fray en Leelijck, Adriaen van de Venne's Invention of the Ironic Grisaille
258  Claudia Swan, The Art of Bookkeeping, Pieter Serwouters (1586-1657) and the Status of Pictorial Accounts in Seventeenth-Century Holland


Reviews

Maarten Prak, in Simiolus, 29, 2002 pp. 99-102