De schepping van een aards paradijs, Piet Monriaan 1919-1933

Léon Hanssen


     
Author:
Title:De schepping van een aards paradijs, Piet Monriaan 1919-1933
Place:Amsterdam; Antwerpen
Publisher:Em. Querido's Uitgeverij BV
Year:2015
Pages:574
ISBN13:9789021458106
Index:yes
Bibliography:yes
Related persons: Piet Mondrian
Own