Catalogus van de Nederlandsche teekeningen in het Rijksmuseum te Amsterdam, Deel 1 Teekeningen van Rembrandt en zijn school

M.D. Henkel


     
Author:
Title:Catalogus van de Nederlandsche teekeningen in het Rijksmuseum te Amsterdam, Deel 1 Teekeningen van Rembrandt en zijn school
Place:'s-Gravenhage
Publisher:Algemeene Landsdrukkerij
Year:1943
Pages:xiv, 108 [179 plates]
Index:yes
Bibliography:yes