De Hollandse textielnijverheid 1350-1600, Conjunctuur & continuïteit

Herman Kaptein


     
Author:
Title:De Hollandse textielnijverheid 1350-1600, Conjunctuur & continuïteit
Place:Hilversum
Publisher:Verloren
Year:1998
Series:Amsterdamse historische reeks, Nr. 35
Pages:288
ISBN:9073941172
Index:yes
Bibliography:yes

Books that cite this book also cite

Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
J.P. Sigmond, Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800, Amsterdam, 1989
Wilhelmina Maria Gijsbers, Kapitale ossen, Hilversum, 1999
Ed Taverne, In 't land van belofte, Maarssen, 1978
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Assen, 1965
Kristof Glamann, Dutch-Asiatic trade, 1620-1740, Copenhagen, 1958
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
L. Kooijmans, Onder regenten, Amsterdam, 1985
Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, 1997
Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
Violet Barbour, Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century, Baltimore, 1950
J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme, Bergen (NH), 1991
Willem Frijhoff en Marijke Spies met medew. van Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst, 1650, Den Haag, 1999
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989