Geheimhouding en verraad, de geheimhouding van staatszaken ten tijde van de Republiek (1600-1750)

Guido de Bruin


     
Author:
Title:Geheimhouding en verraad, de geheimhouding van staatszaken ten tijde van de Republiek (1600-1750)
Place:'s-Gravenhage
Publisher:SDU
Year:1991
Pages:684
ISBN:9012068908
Index:yes
Bibliography:yes

Books that cite this book also cite

Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
P. Geyl, Oranje en Stuart 1641-1672, Zeist, 1963
H.H. Rowen, John de Witt Grand Pensionary of Holland, Princeton, 1978
S. Groenveld, Evidente factiƫn in den staet, Hilversum, 1990
Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, 1997
Jonathan Irvine Israel, The Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-1661, Oxford - New York, 1982
Paul Knevel, Burgers in het geweer, Hilversum, 1994
M.A.M. Franken, Coenraad van Beuningens politieke en diplomatieke activiteiten in de jaren 1667-1684, Groningen, 1966
J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik prins van Oranje, Zutphen, 1978
J. Heringa, De eer en hoogheid van de staat, Groningen, 1961
Simon Groenveld, Verlopend getij, Dieren, 1984
A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen, Amsterdam, 1991
Jonathan I. Israel, Empires and entrepots, London, U.K.; Roncevert, WV, U.S.A., 1990
Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen, 1991
H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, [Dieren], 1984
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
C.R. Boxer, The Dutch seaborne empire, 1600-1800, London, 1965
Maarten Prak, Gouden eeuw, Nijmegen, 2002
S. J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, Amsterdam, 1961