The Dutch economy in the Golden Age, nine studies

Karel Davids and Leo Noordegraaf (eds.)


     
Author:
Title:The Dutch economy in the Golden Age, nine studies
Place:Amsterdam
Publisher:Nederlandsch Economisch-Historisch Archief
Year:1993
Pages:280
ISBN:9071617661
Bibliography:yes

Books that cite this book also cite

Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
Clé Lesger en Leo Noordegraaf (eds.), Ondernemers & bestuurders, Amsterdam, 1999
L. Kooijmans, Onder regenten, Amsterdam, 1985
J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme, Bergen (NH), 1991
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
Jan de Vries, European urbanization, 1500-1800, Cambridge, Mass., 1984
C.M. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt, Hilversum, 1990
Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen, 1991
L. Noordegraaf, Hollands welvaren?, Bergen, 1985
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
dr. N.W. Posthumus, De geschiedenis van de leidsche lakenindustrie, 's-Gravenhage, 1908-39
J.J. de Jong, Met goed fatsoen, [Amsterdam], 1985
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Assen, 1965
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de opstand, Den Haag, 1990