De geschiedenis van de VOC

Femme S. Gaastra


     
Author:
Title:De geschiedenis van de VOC
Place:Zutphen
Publisher:Walburg Pers
Year:1991
Pages:192
ISBN:9060117328
Index:yes
Bibliography:yes

Books that cite this book also cite

Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
C.R. Boxer, The Dutch seaborne empire, 1600-1800, London, 1965
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad, 's-Gravenhage, 1991
Jonathan Irvine Israel, The Dutch Republic and the Hispanic World, 1606-1661, Oxford - New York, 1982
P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Assen, 1965
Henk den Heijer, De geschiedenis van de WIC, Zutphen, 1994
Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
Herman Willem Roodenburg, Onder censuur, Hilversum, 1990
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen, Amsterdam, 1991
Violet Barbour, Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century, Baltimore, 1950
Roelof van Gelder, Het Oost-Indisch avontuur, Nijmegen, 1997
Kees Zandvliet, Mapping for Money, Amsterdam, 1998
C.R. Boxer, The Dutch in Brazil 1624-1654, Oxford, 1957
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
Paul Knevel, Burgers in het geweer, Hilversum, 1994