Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke bibliotheek., Bewerkt, met aanteekeningen en een register der schrijvers voorzien,

W.P.C. Knuttel


     
Author:
Title:Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke bibliotheek., Bewerkt, met aanteekeningen en een register der schrijvers voorzien,
Place:'s Gravenhage
Publisher:Algemeene landsdrukkerij
Year:1889-19
Pages:9 vols.

Books that cite this book also cite

Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
H.H. Rowen, John de Witt Grand Pensionary of Holland, Princeton, 1978
Johanna Katherina Oudendijk, Johan de Witt en de zeemacht, Amsterdam, 1944
J. Heringa, De eer en hoogheid van de staat, Groningen, 1961
Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad, 's-Gravenhage, 1991
Dr. H.T. Colenbrander, Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676, 's-Gravenhage, 1919
C.E. Harline, Pamphlets, Printing and Political Culture in the Early Dutch Republic, Dordrecht, 1987
Willem Frijhoff en Marijke Spies met medew. van Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst, 1650, Den Haag, 1999
Simon Groenveld, Verlopend getij, Dieren, 1984
P. Geyl, Oranje en Stuart 1641-1672, Zeist, 1963
M.A.M. Franken, Coenraad van Beuningens politieke en diplomatieke activiteiten in de jaren 1667-1684, Groningen, 1966
Maarten Prak, Gouden eeuw, Nijmegen, 2002
Charles Henry Wilson, Profit and Power, London and New York, 1957
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
H.A.E. van Gelder, De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626, Amsterdam, 1918
E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795, Rotterdam, 1973
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
S. J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, Amsterdam, 1961
A.Th. van Deursen, De last van veel geluk, Amsterdam, 2004