Voor Nederland bewaard, de verzamelingen van het koninklijk oudheidkundig genootschap in het Rijksmuseum

J.F. Heijbroek (eind-redacteur)


     
Author:
Title:Voor Nederland bewaard, de verzamelingen van het koninklijk oudheidkundig genootschap in het Rijksmuseum
Place:Baarn
Publisher:De Prom
Year:1995
Series:Leids Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 10
Pages:480
ISBN:9068014218
Index:yes
Bibliography:yes

Articles

7  J.F. Heijbroek, Verantwoording
9  J.F. Heijbroek, Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (1858-1995), Een historisch overzicht
33  P.J.J. van Thiel, De schilderijen van het KOG
65  Frits Scholten, Mars en Venus, de transformatie van een klassiek liefdesthema
73  R.J.A. te Rijdt, Nederlandse schilders uit de negentiende eeuw als verzamelaars van antieke voorwerpen. Naar aanleiding van de collectie van Nicolaas Pieneman in het KOG
105  J.R. ter Molen, Zilver
125  Jet Pijzel-Dommisse, Een houten keuken met zilveren voorwerpen
133  J.D. van Dam, Kannen en kruiken uit de eerste jaren van het KOG
141  J.F. Heijbroek, De bibliotheek
153  Helen Marres-Schretlen, Handschriften
163  Truusje Goedings, Ingekleurde prenten en boeken
179  Jeanine Otten, De Atlas Schoemaker
189  E. Hartkamp-Jonxis, Wat overbleef van een achttiende-eeuwse Amsterdamse katoendrukkerij
199  Bert Gerlagh en J.F. Heijbroek, De Atlas Amsterdam
221  Marijn Schapelhouman, Claes Jansz Visscher in Ouderkerk
225  Peter Schatborn, Tekeningen van Jan van der Heyden
235  Marijn Schapelhouman, 't pragtig Konst vuurgebouw' in het water van de Binnen-Amstel op 29 augustus 1697
241  R.J.A. te Rijdt, Een ontwerp voor een zaalstuk door Jacob de Wit
249  Peter Fuhring, Architectuur- en ornamenttekeningen
257  Boudewijn Bakker, Wandelingen met Gerrit Lamberts in en om Amsterdam
265  Koen Kleijn, 'De liefhebbers van topografie', Tekeningen van Herman Misset in de Atlas Amsterdam
273  Mattie Boom, Een geschiedenis van het gebruik en verzamelen van foto's in de negentiende eeuw
295  Irene M. de Groot, De Atlas Zeden & Gewoonten
323  J.W. Niemeijer, De collectie Cornelis Troost
333  Marijn Schapelhouman, Nog even op bezoek bij Christiaan Andriessen
343  C.J. de Bruijn Kops, Het werk van Schmetterling en Haines in de silhouettenverzameling van het KOG
351  G.P. Sanders, M.L.F. van der Beek en I.A. Uitenhage de Mist-Verspyck, De geschiedenis van het munt- en penningkabinet van het KOG te Amsterdam
365  F.H.A. Rikhof, De zegel- en oorkondenverzameling van het KOG
379  O.W. Boers, Gewichtige zaken., De gevelstenencollectie van het KOG
391  Koen Kleijn, 'Equipementstukken van vervallen model', De Historische Verzameling der Schutterij te Amsterdam
411  F.H.A. Rikhof, De archieven van het KOG
415  , Bibliografische notities


This book is cited in

Michiel C. Plomp, Hartstochtelijk verzameld, Bussum, 2001