Was getekend..., tekenkunst door de eeuwen heen. Liber amicorum prof. dr. E.K.J. Reznicek


     
Title:Was getekend..., tekenkunst door de eeuwen heen. Liber amicorum prof. dr. E.K.J. Reznicek
Place:Houten
Publisher:Unieboek
Year:1988
Series:Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 38
Pages:406
ISBN:9026940181
Index:no
Bibliography:no

Articles

vii  , Addio Rez
xi  , Bibliografie E.K.J. Reznicek
1  Willem Bergé, Experimentele ontwerpen voor kerkelijk meubilair omstreeks 1700
16  Jan Bialostocki, Rembrandt's Basket Arches
21  A. Blankert, Een voorstudie van Carel Willink
26  Jaap Bolten, De herkomst van enkele vroege getekende inventies van Abraham Bloemaert van het thema Rust op de Vlucht naar Egypte
40  Anton W.A. Boschloo, Giuseppe Maria Mitelli (1634-1718): kunstenaar of handwerksman?
53  J.G.C.A. Briels, Het liber amicorum van Mr Carel Martens (1602-1649)
62  Ben Broos, Abraham Bloemaert en de Vader van de Schilderkunst
73  J. Bruyn, Tekeningen uit de werkplaats van Pieter Coecke van Aelst voor een serie glasruitjes met de 'Trionfi'
87  Th. Gerszi, Eine neu entdeckte Zeichnung von Jan Pynas
93  E. Haverkamp-Begemann, A 'Resurrection of Christ' by Gabriel Metsu
97  Florence Hopper, A Munich prayer book and Jacques de Gheyn II Translatio - Imitatio - Aemulatio?
110  R.-A. d'Hulst, Twee onbekende vroege tekeningen van Jacob Jordaens
118  E. de Jongh, Peter Vos: getekende metamorfosen
128  J. Richard Judson, Jan Gossaert north of the rivers
136  George Keyes, Esaias van de Velde and the chalk sketch
146  Johann-Christian Klamt, 'fontana fatta in borgho alla catena', Zu einer Zeichnung aus der Werkstatt Carlo Madernos
158  Rüdiger Klessmann, Elsheimers Aurora-Landschaft in neuem Licht
172  Paul Knolle, Modeltekenaars in zakformaat: een aan J.E. Marcus 81774-1826) toegeschreven tekening
185  A.M. Koldeweij, Pieter Saenredam had al getekend wat Matthieu Brouerius de Nidek beschreef: het doxaal en de koorbanken in de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch
201  Wiepke Loos, 'De kleine burgemeester' en andere Amsterdamse impressies van Adolphe Mouilleron (1820-1881)
215  Anne W. Lowenthal, Wtewael's Netherlandish History reconsidered
226  Bert W. Meijer, Frans Floris: een addendum
233  J.A.L. de Meyere, Maria Tenhemelopneming door A. Blocklandt. Ontwerptekeningen voor de prenten door P.C. la Fargue
241  Lawrence W. Nichols, Jan Govertsz. van der Aar: on the identification of Goltzius's patron
256  J.W. Niemeijer, Het voortleven der Zon-sireen
265  H.W. van Os, Janneke Panders en J.R.J. van Asperen de Boer, De ondertekening bij Giovanni di Paolo. Een eerste verkenning
274  Konrad Renger, Der zeichner in der kneipe. Das Fortleben einer Brouwer-Legende
289  Marie-Cornélie Roodenburg, Hetmerkteken van Adriaen Cornelisz. Cater, meesterpottenbakker in Delft
292  A.J. van Run, Bene Barbatus. Over de oudste Eeuwige Jood in de beeldende kunst
302  Dorine van Sasse Ysselt, 'De hertejacht van Keizer Frederik I Barbarossa en Ubaldino Ubaldini', getekend door Johannes Stradanus
312  C. Schuddeboom, Een onbekende tekening van Philips van Winghe (1560-1592)
324  Leonard J. Slatkes, A new drawing by Hendrick ter Brugghen
331  Bettina Spaanstra-Polak, Albert Hahn en zijn inspiratiebronnen
342  Ronald Stenvert, Brink 103 te Deventer, het ontwerpproces van een gevel uit 1895
355  Pieter J.J. van Thiel, Gerrit Pietersz.: addenda en corrigenda
369  Ilja M. Veldman, Heemskercks Romeinse tekeningen en 'Anonymus B'
383  Hans Vlieghe, Rubens' beginnende invloed: Arnout Vinckenborch en het probleem van Jordaens' vroegste tekeningen
397  Christina J.A. Wansink, Van Bloem- en andere 'aertse' geneugten op een tekening in de verzameling Van Leeuwen
402  An Zwollo, Een 'Cornelis Saftleven' per brief