Zuid-Nederlandse immigratie, 1572-1630

J. Briels


     
Author:
Title:Zuid-Nederlandse immigratie, 1572-1630
Place:Haarlem
Publisher:
Year:1978
Pages:

Books that cite this book also cite

J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
Jan van der Waals, De prentschat van Michiel Hinloopen, 's-Gravenhage; [Amsterdam], 1988
H.A.E. van Gelder, De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626, Amsterdam, 1918
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
B. Haak, Hollandse schilders in de Gouden Eeuw, Amsterdam, 1984
Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Ellinoor Bergvelt, Renée Kistemaker (eds.), De wereld binnen handbereik, Amsterdam, 1992
A.M. Logan, The Cabinet of the Brothers Gerard and Jan Reyst, Amsterdam, 1979
Ed Taverne, In 't land van belofte, Maarssen, 1978
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Assen, 1965
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
Constantijn Huygens, Mijn jeugd, Amsterdam, 1987
Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie, 's-Gravenhage, 1989
Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, 1997
P.J.J. van Thiel, C.J. de Bruyn Kops, Prijst de lijst, Amsterdam, 1984
E. de Jongh, Portretten van echt en trouw, Zwolle, 1986
Paul Knevel, Burgers in het geweer, Hilversum, 1994