Van rijkdom en regenten, Handboek tot de economische en sociale geschiedenis van nederland tijdens de Republiek

J.G. van Dillen


     
Author:
Title:Van rijkdom en regenten, Handboek tot de economische en sociale geschiedenis van nederland tijdens de Republiek
Place:'s-Gravenhage
Publisher:
Year:1970
Pages:

Books that cite this book also cite

Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
C.R. Boxer, The Dutch seaborne empire, 1600-1800, London, 1965
Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen, 1991
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
Simon Hart, Geschrift en getal, Dordrecht, 1976
A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen, Amsterdam, 1991
Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000
L. Kooijmans, Onder regenten, Amsterdam, 1985
Willem Frijhoff en Marijke Spies met medew. van Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst, 1650, Den Haag, 1999
C.R. Boxer, The Dutch in Brazil 1624-1654, Oxford, 1957
Hubert Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam, 1540-1860, Amsterdam, 1985
H.A.E. van Gelder, De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626, Amsterdam, 1918
P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Assen, 1965
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
Simon Schama, The Embarrassment of Riches, New York, 1987
J. Briels, Zuid-Nederlandse immigratie, 1572-1630, Haarlem, 1978