De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626

H.A.E. van Gelder


     
Author:
Title:De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626
Place:Amsterdam
Publisher:
Year:1918
Pages:xv, 240
Index:no
Bibliography:no
Related persons: Cornelis Pietersz. Hooft

Books that cite this book also cite

J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
J.J. de Jong, Met goed fatsoen, [Amsterdam], 1985
J. Briels, Zuid-Nederlandse immigratie, 1572-1630, Haarlem, 1978
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Ellinoor Bergvelt, Renée Kistemaker (eds.), De wereld binnen handbereik, Amsterdam, 1992
Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, 1997
J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik prins van Oranje, Zutphen, 1978
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Assen, 1965
C.R. Boxer, The Dutch in Brazil 1624-1654, Oxford, 1957
L. Kooijmans, Onder regenten, Amsterdam, 1985
Paul Knevel, Burgers in het geweer, Hilversum, 1994
J. Heringa, De eer en hoogheid van de staat, Groningen, 1961
Maarten Prak, Gezeten burgers, Amsterdam, 1985
Simon Hart, Geschrift en getal, Dordrecht, 1976
B. Haak, Hollandse schilders in de Gouden Eeuw, Amsterdam, 1984
Violet Barbour, Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century, Baltimore, 1950
Jan de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age 1500-1700, New Haven and London, 1974
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989