Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630)

Oscar Gelderblom


     
Author:
Title:Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630)
Place:Hilversum
Publisher:Verloren
Year:2000
Pages:350
ISBN:9065506209
Index:yes
Bibliography:yes

Books that cite this book also cite

Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815, Amsterdam, 1995
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
Jonathan Israel, The Dutch Republic, Oxford, 1995
Herman Willem Roodenburg, Onder censuur, Hilversum, 1990
J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, Haarlem, 1903-1905
Jonathan Irvine Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford - New York, 1989
J. Briels, Zuid-Nederlandse immigratie, 1572-1630, Haarlem, 1978
Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, Zutphen, 1991
J.G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam., 's-Gravenhage, 1929-74
Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie, 's-Gravenhage, 1989
Johannes Gerardus Carolus Antonius Briels, De Zuidnederlandse immigratie in Amsterdam en Haarlem omstreeks 1572-1630, Utrecht, 1976
Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, 1997
P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Assen, 1965
Henk den Heijer, De geschiedenis van de WIC, Zutphen, 1994
Roelof van Gelder, Het Oost-Indisch avontuur, Nijmegen, 1997
Kees Zandvliet, Mapping for Money, Amsterdam, 1998
Willem Frijhoff en Marijke Spies met medew. van Wiep van Bunge en Natascha Veldhorst, 1650, Den Haag, 1999
A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen, Amsterdam, 1991
Paul Knevel, Burgers in het geweer, Hilversum, 1994
P.J.J. van Thiel, C.J. de Bruyn Kops, Prijst de lijst, Amsterdam, 1984