De eer en hoogheid van de staat, Over de plaats van de Verenigde Nederlanden in het diplomatieke leven van de zeventiende eeuw

J. Heringa


     
Author:
Title:De eer en hoogheid van de staat, Over de plaats van de Verenigde Nederlanden in het diplomatieke leven van de zeventiende eeuw
Place:Groningen
Publisher:
Year:1961
Pages:

Books that cite this book also cite

Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad, 's-Gravenhage, 1991
Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en achtiende eeuw, Amsterdam, 1997
S. Groenveld, Evidente factiƫn in den staet, Hilversum, 1990
H.H. Rowen, John de Witt Grand Pensionary of Holland, Princeton, 1978
J.J. de Jong, Met goed fatsoen, [Amsterdam], 1985
J.J. Poelhekke, Geen blijder maer in tachtigh jaer, Zutphen, 1973
Simon Groenveld, Verlopend getij, Dieren, 1984
H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten, [Dieren], 1984
Rudolf Dekker, Holland in beroering, Baarn, 1982
M.A.M. Franken, Coenraad van Beuningens politieke en diplomatieke activiteiten in de jaren 1667-1684, Groningen, 1966
J.J. Poelhekke, Frederik Hendrik prins van Oranje, Zutphen, 1978
W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke bibliotheek., 's Gravenhage, 1889-19
N. Japikse, Johan de Witt, Amsterdam, 1915
David Beck, Spiegel van mijn leven, Hilversum, 1993
H.A.E. van Gelder, De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626, Amsterdam, 1918
Joop de Jong, Een deftig bestaan, Utrecht, 1987
J.G. van Dillen, Van rijkdom en regenten, 's-Gravenhage, 1970
C.J. Gonnet (ed.), Briefwisseling tusschen de gebroeders van der Goes (1659-1673), Amsterdam, 1899-1909
R.M. Dekker, Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten, Assen, 1979
P. Geyl, Oranje en Stuart 1641-1672, Zeist, 1963