Nederlands kunsthistorisch jaarboek 1948-1949

J.G. van Gelder, J.Q. van Regteren Altena, S.J. Gudlaugsson (eds.)


     
Author:
Title:Nederlands kunsthistorisch jaarboek 1948-1949
Place:'s-Gravenhage
Publisher:D.A. Daamen's Uitgeversmaatschappij N.V.
Year:1949
Series:Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 2
Pages:383
Index:no
Bibliography:no

Articles

7  , Archeologie
7  H.G. Beyen, Schildersroem en schildersleed in de griekse Oudheid
26  A.N. Zadoks-Josephus Jitta, Begin en einde der Romeinse kunst
40  , Beeldende kunst
40  E. Pelinck, Corn. Engelbrechtsz., de herkomst van zijn kunst
75  A. van der Boom, Een Nederlands glasschilder in den vreemde, Aerdt Ortkens van Nijmegen
104  R. van Luttervelt, Jan Mostaert's West-Indisch Landschap
118  J.G. van Gelder, De schilders van de Oranjezaal
165  B.J.A. Renckens, De Hoornse portretschilder Jan Albertsz. Rotius
235  S.J. Gudlaugsson, De datering van de schilderijen van gerard ter Borch
268  J. Knoef, De verzamelaars Goll van Frankenstein
287  B. Polak, De invloed van enige monumenten der Oudheid op het classicisme van David, Ingres en Delacroix
316  , Kunstnijverheid
316  A. Staring, zeventiende-eeuws stucwerk in het Oosten des lands
341  Johanna M. Diehl, De restauratie van tapisserie
358  , Alfabetische lijst van personen
375  , Samenvatting (Summary)