H.P. Berlage 1856-1934, Een bouwmeester en zijn tijd

C.H.A. Broos, P. Singelenberg, E.R.M. Taverne (eds.)


     
Author:
Title:H.P. Berlage 1856-1934, Een bouwmeester en zijn tijd
Place:Bussum
Publisher:Fibula-Van Dishoeck
Year:1975
Series:Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, Nr. 25
Pages:xv, 366
ISBN:9022844285
Index:yes
Bibliography:no
Related persons: Hendrik Petrus Berlage

Articles

ix  Kees Broos, Pieter Singelenberg, Ed Taverne, Inleiding/Introduction
1  Pieter Singelenberg, Het Haags Gemeentemuseum
91  Marjan Boot, Carel Henny en zijn huis: een demonstratie van 'goed wonen' rond de eeuwwisseling
133  Helen Searing, Berlage and Housing, 'the most significant modern building type'
181  Francis F. Fraenkel, Berlage's Amsterdamse Plan Zuid (1905-1917) en de daaraan voorafgaande 19de-eeuwse uitbreidingsplannen
277  Guido Hoogewoud, De Amsterdamse Beursprijsvraag